Modul mPomucky

 

Obsahuje obecné pomocné funkce a procedury.

Procedury

DropDownForm(PseudoCombo, PseudoDropdown, [Position]) Umístí Form PseudoDropDown na pozici Position (implicitně vlevo dolů) od Controlu PseudoCombo.
DatumKalendar(Pole) Umístí kalendář pod control Pole.

Funkce

GetHwndPrvku(OvladaciPrvek As Control) As Long Zjistí handle pro control OvladaciPrvek za účelem volání API funkcí.