Srážky celkem a Příspěvky celkem

Ve složkách srážek nebo příspěvků, tzn. složek, které mají zatrženu vlastnost K výplatě, je možné zadávat kladnou částku, ale v případě korekcí i zápornou.

Tyto složky se kumulovaly do složek Srážky celkem a Příspěvky celkem podle vlastnosti v Sazba dané mzdové složky.

Při zadání složky srážek zápornou částkou se částka odečetla od celkové částky srážek, která se takto mohla dostat i do záporných hodnot. Podle nové úpravy se záporně zadané srážky zahrnují do složky Příspěvky celkem a naopak záporné příspěvky do složky Srážky celkem. Není tedy nutné pro korekci těchto částek vytvářet nové mzdové složky s opačným nastavením pole Sazba.

 

Související dokument