Dialog Možnosti importu

Možnosti importu

Detailní nastavení zvoleného importu v agendě provedete pomocí tlačítka Možnosti importu...

Tlačítko Možnosti importu...

 

V nastavení Možnosti importu jsou k dispozici karty
Obecné Detail nastavení pro konkrétní import dat. Obsahuje název importu, identifikace agendy, volba cesty k importnímu souboru Dialog a popis importu.
Instrukce Tlačítko Upravit... otevře xml instrukci, kde je definováno nastavení uloženého importu.
Tabulky Tabulky pro SQL server.
Oprávnění Pro každý typ importu (včetně Průvodce importem) můžete nastavit oprávnění.
Rozsahy

Nabízet : Zatržítko Nad tabulkou agendy, Nad detailem, Na kartě dokumenty, Hromadný dopis, Čárové kódy, Inventura.

V nastavení každého Exportu-Importu jsou vyjmenována umístění, kde se tento Export-Import má nabízet. Pokud vytvoříte "Export-Import" pomocí průvodce spuštěného přímo z doplňku BarCode, do jeho nastavení se automaticky uloží, aby se nabízel jak nad tabulkou agendy, tak v doplňku BarCode.

Pokud však vytvoříte Export-Import pomocí průvodce spuštěného z menu Soubor/Export dat... nebo Soubor/Import dat..., pak se Export-Import automaticky nabízí jen v tomto umístění a nikoliv již v doplňku BarCode. Pokud chcete tento Export-Import používat i v doplňku BarCode,  v dialogu Možnosti Importu... na kartě Rozsahy/Nabízet v zatrhněte doplněk CheckBox - Zatržítko Čárové kódy.

 

Související dokumenty