Popis dialogu Zakázka údržby

Karta Tikety

Karta zobrazuje úkony všech tiketů (plánů údržby) a slouží k jejich odsouhlasení. Na zásah je možné přiřadit libovolný počet tiketů pro libovolný počet zařízení. Pokud je termín splnění zásahu překročen, datum termínu splnění je podbarveno červeně (obr. 1).

Zakázka údržby, karta Tikety, zobrazení Plán údržby

Obrázek 1: Zakázka údržby, karta Tikety, zobrazení Plán údržby.

 

Volbou Ukončit tikety (obr. 2) proběhne kontrola, zda jsou veškeré úkony odsouhlaseny. Pokud ano, nastaví se stav tiketu na OK. Pokud tiket nemá žádné úkony, nastaví se stav také na OK.

  • Položka tiketu před uzavřením tiketu musí mít vždy stav Realizovat, jinak ji nelze přesunout do stavu Realizováno.

→ Tlačítko Vytvořit nové tikety slouží pro dodatečné vytvoření tiketu za určitým účelem a jeho přiřazení k dané servisní zakázce pomocí funkce průvodce Hromadné generování tiketů.

→ Tlačítko Přidat tiket použijete pro přiřazení již vytvořeného tiketu (plánu údržby). Tikety ve stavu Naplánováno jsou automaticky připojeny na zásah.

Zakázka údržby, karta Tikety, zobrazení Plán údržby

Obrázek 2: Zakázka údržby, karta Tikety, zobrazení Plán údržby.

 

Můžete přepínat mezi dvěma zobrazeními: Plán údržby (výchozí) a Plán údržby + úkony (obr. 3).

  • Pohled na data Plán údržby nabízí přehled tiketů 1:1. Některá pole lze přímo upravit, aniž by bylo nutné otevírat samotné tikety. Výchozím stavem je Zásah
  • Pohled na data Plán údržby + úkony zobrazuje identifikátor tiketu, popis úkonu a stav úkonu, který systém při ukončení tiketu nastaví na OK.

V zobrazení Plán údržby + úkony řídíte, pomocí seznamu stavů, stav položky tiketu, aniž byste museli přecházet do agendy Plán údržby a otevírat detail tiketu. K dispozici máte stavy: ComboBox - Nabídka Na příště, Nerealizováno, Převedeno, Realizováno a Realizuje se.

Splněné úkony všech tiketů odsouhlasíte tlačítkem Ukončit tikety. V některých případech můžete mít požadavek jeden z úkonů tiketů neukončovat, to však nelze. Řešením je přepnout na kartě Tikety do zobrazení: Plán údržby + úkony a tiketu přiřadit stav úkonu Na příště nebo Nerealizováno. Pokud se jedná o systémový tiket, stav úkonu Na příště zajistí, že se tento úkon objeví v dalším plánu údržby tohoto zařízení.

Zakázka údržby, karta Tikety, zobrazení Plán údržby + úkony

Obrázek 3: Zakázka údržby, karta Tikety, zobrazení Plán údržby + úkony.

Karta Obecné

Zakázka údržby, karta Obecné

Obrázek 4: Zakázka údržby, karta Obecné.

 

Související dokumenty pro kartu Obecné:

Karta Položky

Zakázka údržby, karta Položky

Obrázek 5: Zakázka údržby, karta Položky.

 

→ Při ukončování úkonů se kopíruje materiál úkonu do zakázky. Pokud již položka s daným produktem existuje, navýší se množství na položce.

Související dokumenty pro kartu Položky:

Karta Součet

Související dokument pro kartu Součet: Karta Součet – Doklad 

Karta Souvislosti

Související dokument pro kartu Souvislosti: Karta Souvislosti – Doklad

Karta Deník událostí

Seznam událostí deníku. Podle zvoleného typu je možné zobrazit systémové události (vytvoření a úpravy záznamu) nebo události zaznamenané uživatelem.

Karta Dokumenty

Funkce Propojené dokumenty – umožňuje připojit k libovolnému záznamu Varia propojené (nebo vložené) OLE dokumenty (například dopis ve Wordu, kalkulaci v Excelu k zakázce, obrázek nebo naskenovaný doklad, fax, nebo libovolný jiný objekt).

Karta Úkoly

Můžete kontrolovat stav delegovaných, splněných a ostatních úkolů.

 

Související dokumenty