AVIS – přechod na verzi 2.0

Postup přechodu na Vario Integration Services 2.0 (Altus.COM.V12.WSHost.exe)

1. Proveďte aktualizaci informačního systému Vario 12 a integračních služeb (dále jen AVIS) obvyklým způsobem.

 

2. Úprava konfiguračního souboru Altus.COM.V12.WSHost.exe.config

 • Ze souboru Altus.COM.V12.VarioLibHost.exe.config zkopírujte do schránky obsah sekce /configuration/system.serviceModel/services
 • V souboru Altus.COM.V12.WSHost.exe.config nahraďte ze schránky obsah sekce /configuration/system.serviceModel/services

 

 • Ze souboru Altus.COM.V12.VarioLibHost.exe.config zkopírujte do schránky sekci /configuration/system.serviceModel/bindings
 • V souboru Altus.COM.V12.WSHost.exe.config nahraďte ze schránky sekci /configuration/system.serviceModel/bindings

 

 • Ze souboru Altus.COM.V12.VarioLibHost.exe.config zkopírujte do schránky sekci /configuration/system.serviceModel/behaviors
 • V souboru Altus.COM.V12.WSHost.exe.config nahraďte ze schránky sekci /configuration/system.serviceModel/behaviors

 

 • Ze souboru Altus.COM.V12.VarioLibHost.exe.config zkopírujte do schránky obsah sekce /configuration/applicationSettings/Altus.COM.V12.VarioLibHost.Properties.Settings
 • V souboru Altus.COM.V12.WSHost.exe.config nahraďte ze schránky obsah sekce /configuration/applicationSettings/Altus.COM.V12.WSHost.Properties.Settings

 

 • V souboru Altus.COM.V12.WSHost.exe.config doplňte do sekce /configuration/applicationSettings/Altus.COM.V12.WSHost.Properties.Settings hodnoty


        localhost
     

     
        LocalSystem
     

a hodnotu Hostname nastavte podle hodnoty /configuration/applicationSettings/Altus.COM.V12.WindowsService.Properties.Settings/setting[@name="Hostname"]/value v souboru Altus.COM.V12.WindowsService.exe.config

 

 • Uložte soubor Altus.COM.V12.WSHost.exe.config

 

3. Úprava konfiguračního souboru Altus.COM.V12.WindowsService.exe.config

 • Vymažte obsah hodnoty /configuration/applicationSettings/Altus.COM.V12.WindowsService.Properties.Settings/setting[@name="Firmy"]/value
 • Soubor uložte.

 

4. Zakázat službu Vario Integration Services

 • V konzoli pro správu služeb otevřete vlastnosti služby Vario Integration Services.
 • Pokud služba běží, stiskněte tlačítko Zastavit
 • Na kartě Obecné zmeňte hodnotu Typ spouštění na Zakázáno.
 • Klepněte na tlačítko OK

 

5. Instalace služeb Altus.COM.V12.WSHost.exe

 • Spusťte příkazový řádek jako správce.
 • Nastavte složku integračních služeb jako aktuální adresář (např.: cd "C:\Program Files (x86)\Common Files\Altus\Vario\12\net")
 • Na příkazovou řádku napište: Altus.COM.V12.WSHost.exe -install ""

přičemž hodnotu nahraďte za skutečný název firmy v informačním systému Vario, pro kterou chcete mít službu spuštěnou.

 • Stiskněte Enter
 • Otevřete konzoli pro správu služeb.
 • Najděte službu A.V.I.S.[] a otevřete její vlastnosti.
 • Na kartě Přihlášení nastavte stejné hodnoty, jaké používá služba Vario Integration Services.
 • Klepněte na tlačítko Použít
 • Přejděte na kartu Obecné a klepněte na Spustit
 • Klepněte na tlačítko OK

 

Pokud potřebujete mít spuštěné integrační služby i pro další firmy ve Variu, stačí opakovat instrukce bodu 5 pro další názvy firem.