Dodatečné svázání výdejky se zakázkou

Postupujte takto:

  • Po vyplnění pole "Zakázka" na položce výdejky jste dotázáni, zda chcete či nechcete aktualizovat zakázku.
  • Pokud zvolíte Ano, svázat se zakázkou:
  • Položka se sváže s odpovídající položkou zakázky, u níž souhlasí produkt, varianta a sklad. Pokud taková položka neexistuje, založí se nová. Podle potřeby se upraví množství na zakázce.
  • Pokud výdejka nemá související doklady obchodního případu, nastaví se u položek nejprve stav na Vydává se…

 

Vytvoření vazby na Zakázku

 

  • Při klepnutí na tlačítko Storno dialog zavřete (nebo x=Zavřít), vazba se zakázkou nevznikne, číslo zakázky však v poli Zakázka zůstane vyplněno. Tzn., že jde o stejný výsledek, jako když klepnete na volbu Ne, pouze vyplnit číslo zakázky.

Automatické svazování položek výdejky se zakázkou

Je-li výdejka vytvořena ze zakázky nebo funkcí Výdejka k zakázce, uloží se do výdejky vazba na zakázku na úrovni dokladu. Při vyskladnění se vazba automaticky vyplní do polí Zakázka a Položka zakázky a provede se automaticky výše popsaný algoritmus pro spojení položky výdejky s položkou zakázky.

 

Kromě výdejky tato funkčnost platí i pro fakturu, pouze automatické svazování funguje jen na výdejce.

 

Související dokument