Vícezápočet (Interní doklady)

Postup, uvedený v tomto dokumentu, použijte jako nouzové či alternativní řešení.

Vícezápočet řeší Vario standardní funkcí popsanou v dokumentu Uhradit vyrovnáním proti pohledávce - vzájemný zápočet. Ta umí započíst libovolné množství dokladů proti sobě a sama vyhodnotí jeden jako částečně uhrazený... tedy žádná ruční úprava částek v ID.

Jak vytvoříte zápočet na fakturu vydanou 20000 Kč, dobropis 5000 Kč a fakturu přijatou 18000 Kč?

V případě, kdy do zápočtu potřebujete nakombinovat vydané a přijaté doklady, případně dobropis, lze v agendě Interní doklady použít funkci dostupnou z menu Agenda/Doklady k úhradě...

Průvodce výběrem dokladů k úhradě

 

 • Vyberte doklady, které použijete pro zápočet. Všimněte si, že v tomto příkladu "nevychází" zápočet do nuly. Z přijaté faktury použijete pouze 15000 Kč (z celkových 18000 Kč). Rozdíl 3000 Kč budete řešit až později, nebude proto předmětem tohoto zápočtu. Klepněte na tlačítko Další.

Průvodce výběrem dokladů k úhradě

 

 • Nastavení proveďte podle obrázku.
 • Klepněte na tlačítko Dokončit.

Průvodce výběrem dokladů k úhradě

 

 • Systém vytvoří nový interní doklad do knihy Zápočtů a zobrazí jej.
 • Na kartě Obecné zkontrolujte konto dokladu.

Interní doklad do knihy Zápočtů, karta Obecné

 

 • Na kartě Položky upravte částku položky dokladu, kterou nechcete zahrnout v celé výši k úhradě. V tomto příkladu potřebujeme ponížit přijatou fakturu o 3000 Kč, částka k úhradě tak bude 15000 Kč.
 • Klepněte na tlačítko Uhradit.

Interní doklad do knihy Zápočtů, karta Položky

 

 • Průvodce zobrazí přehled plně uhrazených dokladů, u kterých během úhrady nebyl zaznamenán žádný problém, jsou "bez závad".
 • Klepněte na tlačítko Další.

Přehled plně uhrazených dokladů

 

 • Průvodce zobrazí přehled dokladů "se závadami". V tomto případě však víte, že výše částky dokladu k úhradě je v pořádku. Z 18000 Kč, které zbývaly na faktuře přijaté k úhradě, chcete uhradit pouze 15000 Kč. K úhradě tedy zbývá 3000 Kč, které vyřešíte například dalším zápočtem, firmě je zaplatíte a podobně.
 • Klepněte na tlačítko Dokončit.

Přehled problematických dokladů

 

Zápočet je hotov. Položky interního dokladu, vystaveného pomocí Průvodce výběrem dokladů k úhradě, vykazují stav OK.

Položky interního dokladu ve stavu OK

 

Související dokumenty