Nastavení agendy Předpis údržby (Servis)

Agenda Předpis údržby (Servis) slouží k nadefinování předpisů pravidelné údržby Zdrojů (obr. 1).

Předpis údržby může být definován pro konkrétní zdroj nebo pro dovednost, kterou má nějaká skupina zdrojů.

  • Například – pokud definice předpisu údržby platí pro určitou skupinu zařízení (např. stejný typ zařízení, což znamená, že mají stejný interval profylaxe, stejný materiál (náhradní díly) a i předepsané stejné zdroje (např. stejného servisního technika). Zdrojům z této skupiny se přiřadí daná dovednost a tato dovednost se poté zadá do předpisu údržby.
  • Výhoda takového řešení spočívá v tom, že je spravován jen jeden předpis údžby namísto „x” předpisů pro konkrétní zdroj (např. změní se materiál, nebo interval profylaxe atd.), změna se provede jen na jednom předpisu údržby. Servisní tikety vytvořené z tohoto předpisu se aplikují již na konkrétní zdroj.

Zobrazení agendy Předpis údržby

Obrázek 1: Zobrazení agendy Předpis údržby.

Nastavení knihy

možnostech knihy – volba Související knihy doporučujeme nastavit vazbu, do které knihy se budou vytvářet servisní tikety vzešlé s předpisu údržby z konkrétní knihy (tab. 1).

 

Tabulka 1: Možnosti knihy › Související knihy

Typ souvislosti Související kniha
Předpis údržby – Servisní tiket Servisní tikety

 

Vytvoření vlastního – uživatelem definovaného (u_*) pole

Karta Vlastní slouží pro zápis údajů do uživatelem definovaných polí nebo do polí již ve Variu existujících. Karta Vlastní je ve většině agend skryta. Zobrazíte ji tak, že k poli v dialogu Možnosti pole povolíte zobrazení karty zaškrtnutím volby Zobrazit pole na kartě Vlastní. Uživatelská pole definujete v dialogu Možnosti Vario.

V agendě Předpis údržby můžete používat (u_*) polí:

  • U_01U_020 typu textbox,
  • U_001U_010 typu checkbox.

 

Související dokumenty