Odstranění záznamu pracovníka

Použitím funkce menu Úpravy/Odstranit... lze odstranit aktuální záznam, event. vybrané záznamy (musí být označené) či filtrované záznamy. Vzhledem k závažnosti těchto důsledků nelze odstranit záznam Pracovník v případě, že k němu existuje Pracovní poměr, který má Výchozí mzdové složky a byly již zpracované mzdy.

Jestliže neexistuje žádná zpracovaná mzda ani výchozí mzdové složky ani pracovní poměr, přesto se před odstraněním zobrazí dotaz upozorňující na rizika odstranění záznamu. Pro úplné zamezení možnosti odstranění záznamu je vhodné využít nastavení přístupových práv.

 

Související dokumenty