spav_changedbowner2

Změní vlastníka všech databází Varia (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DSED, DUct) dané účetní jednotky.

Syntaxe

spav_changedbowner2 [@CisloDat=] CisloFirmy, [@NewOwner=] JmenoNovehoVlastnika

 

Argumenty

[@CisloDat=] CisloFirmy

Číslo dat účetní jednotky, pro jejíž databáze bude změna provedena.

 

[@NewOwner=] JmenoNovehoVlastnika

Jméno přihlašovacího účtu SQL serveru, jenž se má stát novým vlastníkem databází.

 

Příklad

spav_changedbowner2 @CisloDat=1, @NewOwner='sa'

spav_changedbowner2 1, 'sa'

Změní vlastníka databází s číslem 0001 a 5001 (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DSED, DUct) na účet sa.

 

Poznámky

  • Procedura je užitečná v případě, že chcete odstranit uživatele, který vlastní databáze Varia dané firmy. Uživatele nelze díky vlastnictví databází odstranit.
  • Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
  • Procedura využívá proceduru spav_changedbowner.

 

Zpět na hlavní článek →