Úpravy v tabulce agendy Neodpisovaný majetek

V agendě Neodpisovaný majetek můžete použít volbu z menu Agenda (Nástroje agendy)/Povolit úpravy v tabulce agendy, díky které lze upravovat majetek přímo v tabulce agendy. Záznamy můžete do tabulky agendy také přidávat. Některá pole lze měnit jen u nezařazeného majetku (vstupní cena, odpisová skupina atp.).

Volba Povolit úpravy v tabulce agendy

Při úpravách v tabulce agendy je potřeba dbát na správné vyplnění údajů odpisových skupin, sazeb a délky trvání odpisů. Na rozdíl od detailu záznamu se tyto hodnoty nevybírají ze seznamů a nedoplňují se navazující údaje. Proto musíte buďto vyplnit údaje přesně tak, jak mají být, nebo použít detail záznamu.

 

Související dokumenty