Zadávání dlouhodobých odměn

Návod pro nové uživatele

Pokud před zpracováním mezd byly vyplaceny dlouhodobé odměny a ovlivňují ještě výši průměrů pro PPÚ (pracovněprávní účely) v následujících čtvrtletích, (na která se budou počítat průměry v novém systému), je třeba výši odměn do systému zadat. K tomu se použije složka Prémie minulých let se stejnojmenným typem složky. 

  • Mzdová složka je nastavena pro roční odměny, tj. vstupuje do 4 následujících čtvrtletí po vyplacení. Pokud budou mít odměny vyplacené ve vaší firmě stejný charakter, zadávejte údaje o odměnách do stejného období, ve kterém byly vyplacené v předchozím systému právě na nově vytvořenou MS (mzdová složka) Prémie minulých let.
  • Jestliže byly vyplaceny odměny např. jen pololetní, je možné v detailu složky upravit pole PV, kam vyberete údaj 2 čtvrtletí.
  • Pokud by byly  vyplaceny odměny zahrnující kombinaci obou druhů dlouhodobých odměn, kontaktujte prosím konzultanta modulu Mzdy pomocí Helpdesku.
  • Výši odměn je nutno zadat před uzávěrkou posledního měsíce čtvrtletí (březen, červen, září, prosinec), které bylo již celé zpracované v systému Vario. Např. první zpracování mezd v lednu 2023, roční odměny v listopadu 2022, které je nutno do systému zadat před použitím funkce Uzávěrka v období 3 roku 2023.

Zadání částek dlouhodobých odměn:

  • Vyberte období a rok, ve kterém chcete odměny zadat.
  • V agendě Mzdy použijte dialog Hromadné zadávání/Paušální částka.
  • Vyplňte údaje o Výchozích hodnotách, tj. Mzdová složka – Prémie minulých let a buď jednotlivě vybírejte pracovní poměry, ve kterých byla odměna vyplacena, a doplňte pole Částka nebo použijte tlačítko Výběr poměrů, kde hromadně nejdříve vyberete pracovní poměry (označíte kliknutím) a po skončení výběru dáte OK. Tím se do tabulky níže vytvoří v řádcích u vybraných poměrů požadovaná MS (mzdová složka) s částkou nula.
  • Za použití filtru vyberte pouze tu jednu mzdovou složku. Můžete zaměstnance seřadit, např. dle abecedy a do pole Částka vyplníte výši odměny. Po doplnění zavřete dialog tlačítkem OK. V tabulce agendy lze provést kontrolní součet (přes pravé tlačítko myši). Mzdy se nepočítají.

Uzávěrku spusťte až v požadovaném měsíci. V našem případě se jedná o březen 2023. Průměry pro PPÚ (pracovněprávní účely) se spočítají korektně.

 

Související dokument