Soubor (panel nabídek)

Příkazy menu Soubor

Menu Soubor

 

Funkce Popis a nebo dokument nápovědy
Nový záznam... Nový záznam v tabulce agendy.
Otevřít Otevře detail vybraného záznamu ze zobrazení tabulky agendy (stejně jako tlačítko na panelu nástrojů).
Vzhled stránky... Nastavení vzhledu stránky před tiskem.
Náhled... Zobrazí dialog Tisk s výstupem Radio button - Přepínač Zobrazit náhled.
Tisk... Zobrazí dialog Tisk s výstupem Radio button - Přepínač Vytisknout.
Odeslat e-mailem... Zobrazí dialog Tisk s výstupem Radio button - Přepínač Odeslat e-mailem.
Export do souboru... Zobrazí dialog Tisk s výstupem Radio button - Přepínač Uložit do souboru (včetně seznamu formátů).
Export dat... Export dat.
Import dat... Import dat.
Zavřít Zavře aktuálně používané aplikační okno Varia.
Konec Ukončí program Altus Vario (Systémové události).

 

Navazující dokumenty