Soubor (panel nabídek)

Příkazy menu Soubor

Příkazy menu Soubor

 

Funkce Popis
Nový záznam… Nový záznam v tabulce agendy.
Otevřít Otevře detail vybraného záznamu ze zobrazení tabulky agendy (stejně jako tlačítko na panelu nástrojů).
Vzhled stránky… Nastavení vzhledu stránky před tiskem.
Náhled... Zobrazí dialog Tisk s výstupem Radio button - Přepínač Zobrazit náhled.
Tisk... Zobrazí dialog Tisk s výstupem Radio button - Přepínač Vytisknout.
Odeslat e-mailem... Zobrazí dialog Tisk s výstupem Radio button - Přepínač Odeslat e-mailem.
Export do souboru... Zobrazí dialog Tisk s výstupem Radio button - Přepínač Uložit do souboru (včetně seznamu formátů).
Export dat... Export dat.
Import dat... Import dat.
Zavřít Zavře aktuálně používané aplikační okno Varia.
Konec Ukončí program Vario (Systémové události).

 

Navazující dokumenty