spav_shrinklogs

Provede oříznutí databázových logů všech databází Varia dané účetní jednotky (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DUct). Proceduru spouštějte pouze po úplné záloze databází.

Syntaxe

spav_shrinklogs [@CisloDat=] CisloFirmy

 

Argumenty

[@CisloDat=] CisloFirmy

Číslo dat účetní jednotky, v jejíchž databázích chcete provést ořezání logů.

 

Příklad

spav_shrinklogs @CisloDat=1

spav_shrinklogs 1

Provede oříznutí všech log souborů databází Varia s číslem 0001 a 5001 (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DSED, DUct).

 

Poznámky

  • Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
  • Procedura využívá proceduru spav_shrinklog.

 

Zpět na hlavní článek →