Rozdíly mezi ceníky

Výchozí ceník - ceny jsou zadané uživatelem nebo načtené importem
Do Výchozího ceníku zadáváte produkty a ceny manuálně nebo importem. Pomocí tlačítka Upravit... (detail ceníku, karta Ceník) Nákupní a Prodejní - ceník vytváříte nebo upravujete (vyvolá dialog Ceník - Přepočet ceníku).
Počítaný ceník - seznam produktů a ceny jsou odvozené z jiných ceníků
Počítaný ceník je celý odvozen z jiných ceníků. Jak seznam produktů, tak i ceny. Jediným způsobem, jak tento typ ceníku vytvoříte a "naplníte", je přes tlačítko Vzorce výpočtu... Po nastavení vlastností Počítaného ceníku přepočítáte ceny v tomto ceníku pomocí tlačítka Přepočítat... (detail ceníku, karta Obecné) - vyvolá dialog Přepočet ceníků.
Počítaný ceník pro vybrané produkty - seznam produktů zadává uživatel, ceny jsou odvozené z jiných ceníků
Vytvoření Počítaného ceníku pro vybrané produkty se realizuje kombinací postupů pro definici Výchozího a Počítaného ceníku. Z jiných ceníků má odvozeny pouze ceny. Tzn., že seznam produktů v tomto ceníku uživatel definuje buď tím, že si je načte z Katalogu, Skladu, z jiného ceníku, z předcházejícího období nebo importem např. z Excelu. Až poté jsou tyto ceny počítané z jiných ceníků.

 

Související dokumenty