Rozdíly mezi ceníky

Výchozí ceník
Ceny jsou zadané uživatelem nebo načtené importem Do Výchozího ceníku zadáváte produkty a ceny manuálně nebo importem. Pomocí tlačítka Upravit… (detail ceníku, karta Ceník) Nákupní a Prodejní – ceník vytváříte nebo upravujete (vyvolá dialog Ceník – Přepočet ceníku).

 

Počítaný ceník
Seznam produktů a ceny jsou odvozené z jiných ceníků Počítaný ceník je celý odvozen z jiných ceníků. Jak seznam produktů, tak i ceny. Jediným způsobem, jak tento typ ceníku vytvoříte a „naplníte”, je přes tlačítko Vzorce výpočtu… Po nastavení vlastností Počítaného ceníku přepočítáte ceny v tomto ceníku pomocí tlačítka Přepočítat… (detail ceníku, karta Obecné) – vyvolá dialog Přepočet ceníků.

 

Počítaný ceník pro vybrané produkty
Seznam produktů zadává uživatel, ceny jsou odvozené z jiných ceníků Vytvoření Počítaného ceníku pro vybrané produkty se realizuje kombinací postupů pro definici Výchozího a Počítaného ceníku. Z jiných ceníků má odvozeny pouze ceny. Tzn., že seznam produktů v tomto ceníku uživatel definuje buď tím, že si je načte z Katalogu, Skladu, z jiného ceníku, z předcházejícího období nebo importem např. z Excelu. Až poté jsou tyto ceny počítané z jiných ceníků.

 

Související dokumenty