Karta Výsledné složky dialogu Mzda

Po výpočtu mzdy se na kartě Výsledné složky zobrazí všechny složky výsledné, které určují vypočtené hodnoty mzdy (Hrubá mzda, Základ daně, Čistá mzda, …). Změnu nastavení těchto složek není možné provádět. Změnu hodnot výsledných složek lze provést pouze úpravou složek zadaných na kartě Měsíční složky a následným výpočtem mzdy.

Dialog Mzda, karta Výsledné složky

 

Na kartě Výsledné složky můžete pomocí nabídky ComboBox - Nabídka pole Zobrazit mzdové složky typu zobrazit tyto mzdové složky:

  • Všechny výsledné
  • Základní výsledné
  • Vstupující do hrubé mzdy
  • Vstupující do pojištění
  • Vstupující do výpočtu daně
  • Upravující zálohu na daň
  • Vstupující do čisté mzdy

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty