Klávesové zkratky

Tlačítkem Klávesové zkratky... v dialogu Možnosti Vario otevřete dialog, ve kterém můžete definovat, odebírat nebo upravovat vlastní zkratky pro jednotlivé agendy až na úroveň tabulky agendy a detailu záznamu. Dialogové okno nabízí na druhé kartě seznam obecně definovaných klávesových zkratek.

 

Související dokumenty