spav_dbreindex2

Provede offline (zpracovávané tabulky nejsou uživatelům k dispozici) reindexaci s faktorem zaplnění 90 všech indexů ve všech tabulkách všech databází Varia (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DSED, DUct) dané účetní jednotky.

Syntaxe

spav_dbreindex2 [@CisloDat=] CisloFirmy

 

Argumenty

[@CisloDat=] CisloFirmy

Číslo dat účetní jednotky, v jejíchž databázích chcete provést reindexaci.

 

Příklad

spav_dbreindex2 @CisloDat=1

spav_dbreindex2 1

Provede reindexaci v databázích Varia s číslem 0001 a 5001 (Data, DMaj, DMzd, DOLE, DSED, DUct).

 

Poznámky

  • Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin.
  • Procedura volá proceduru spav_dbreindex.
  • Příkaz DBCC SHOWCONTIG (viz Books Online pro MS SQL) vám umožní určit, zda je nutno provést reindexaci.

 

Zpět na hlavní článek →