SQL Server 2008 R2 Express Edition

1) Omezení Express Edition

SQL Server 2008 R2 Express Edition je volně šiřitelná edice Microsoft SQL Serveru s následujícími omezeními:

 • Velikost jedné databáze nesmí přesáhnout 10 GB.
 • Je podporován maximálně jeden procesor.
 • Je podporován maximálně 1 GB RAM (reálně v případě 64bit verze využívá v případě potřeby Express až cca 1,5 GB).
 • Neumožňuje provoz služby SQL Server Agent.
 • K dispozici je pouze omezená verze Management Studio Express bez možnosti práce s SQL Server Agentem. (To znamená, že pomocí něj nelze nastavit úlohy na údržbu databází Varia.)

Minimální požadavky na HW a SW vybavení pro instalaci MS SQL Server 2008 R2 Express lze ověřit na stránkách společnosti Microsoft Externí odkaz.

2) Instalace Express Edition

Instalace vyžaduje znalosti administrace systému a MS SQL Serveru. Pro bezproblémovou spolupráci se systémem Vario v síťovém provozu je nutno instalaci Express provádět s tímto minimálním nastavením parametrů během instalace, případně po jejím dokončení:

 • Nejdůležitějším nastavením, které je nutné provést správně již během instalace, je nastavení COLLATION SQL Serveru na hodnotu Czech_CI_AS, případně pro slovenské firmy na hodnotu Slovak_CI_AS s tím, že všechny zakládané firmy musí mít také tuto COLLATION.

Ostatní níže uvedená nastavení lze bez problémů měnit i po dokončení instalace:

 • SQL Server authentication – Sql Server and Windows Authentication mode (platí pro nastavení přístupu uživatelů Varia k SQL Serveru pomocí Společného uživatele nebo SQL Autorizace).
 • XPCmdShellEnabled – True (některé z uložených procedur Varia vyžadují toto nastavení).
 • TCP/IP – Enabled (zpřístupnění SQL Serveru v síti pomocí TCP/IP protokolu, v některých případech bylo zjištěno značné zpomalování startu Varia, pokud byla zároveň nastavena hodnota Shared Memory na Enabled. Doporučujeme tuto hodnotu nastavit na Disabled).

Další volitelná nastavení pak pouze odpovídají běžně používaným postupům při instalaci Varia spolu se SQL Serverem:

 • Nastavení výchozích složek databází a logů na určenou cestu (v případě více disků lze nastavit ukládání souborů databází a logů na rozdílné disky).
 • Nastavení maximální RAM dostupné pro SQL Server (pravidlem bývá ponechat operačnímu systému minimálně 512 MB RAM, aby se zabránilo zbytečnému stránkování paměti).
 • Nastavení konkrétního pevného TCP portu SQL Serveru (ve vybraných případech je vhodné nastavit konkrétní pevný port, který lze povolit v pravidlech firewallu).

3) Nastavení plánu údržby databází

Plán údržby (reindexace, kontrola integrity, zálohování a případné ořezání logů) můžete u Express verze nastavit buď pomocí nástroje třetích stran, nebo pomocí ručně vytvořených skriptů. Příklad pro vytvoření a použití skriptů spouštěných pomocí pánovače úloh systému naleznete v dokumentu MS SQL Express.

 

Související dokumenty