Interní doklad – vzájemný zápočet

V knize interních dokladů vytvoříte nový interní doklad a na kartě Položky stejným způsobem, jako např. na bankovním výpise, zadáte variabilní symboly likvidovaných dokladů, upravíte částky (nabízí se vám celá zbývající částka k úhradě).

 Obě strany musí být vyrovnané a v poli Celkem (pod tabulkou) musí být nula (např. jedna položka +5000 a druhá -5000). Upravte tedy částky pro vzájemný zápočet v tomto duchu!

Poznámka k účtování

Na kartě Obecné dokladu se zadá konto dokladu 395AAA a pomocí faktur se do předkontací položek automaticky dotáhne konto jednotlivých dokladů (311AAA nebo 321AAA - podle nastavení na dokladu faktury nebo dobropisu). Pokud je potřeba faktury nastavit jako uhrazené, pak klepnete na tlačítko Uhradit nebo pro danou položku vyberete tento příkaz v místní nabídce. Pokud je to jen návrh a čekáte na jeho potvrzení zákazníkem, ponecháte zatím ve stavu "Uhradit" a "Neúčtovat" a po potvrzení zápočtu na interním dokladu dokončíte operaci úhrady.

Více o možnostech vyhledávání dokladů k úhradě a vytvoření bankovního výpisu – modul Banka.

 

Související dokumenty