Formulář Volba

 

Použití formuláře umožňuje vývojáři zobrazit volby, které chce nabídnout uživateli a snadno získat výslednou odpověď.

 

Použití formuláře má pro vývojáře tyto výhody:

 1. Zobrazení dialogu s volbami bez zdlouhavého designování formuláře.
 2. Dialog ve stylu Windows Vista.
 3. Velké možnosti rozdělení textu do jednotlivých sekcí podle významu.

Sekce textu

Texty jsou rozděleny do tří sekcí:

 1. Texty záhlaví - Hlavní instrukce, Sekundární instrukce
 2. Texty těla -  Primární popisy voleb, Sekundární popisy voleb, Poznámky voleb, Zaškrtávátko pro dialog 
 3. Texty zápatí - Poznámka

Vlastnosti a metody třídy

Formulář disponuje těmito přidanými vlastnostmi a metodami:

 1. PocetVoleb (Vlastnost) - Určuje kolik se na dialogu zobrazí voleb. Maximální počet je omezen na 7.
 2. Titulek (Vlastnost) - Titulek dialogu.
 3. HlavniInstrukce (Vlastnost) - Hlavní instrukce dialogu zobrazená velkým písmem a modrou barvou.
 4. SekundarniInstrukce (Vlastnost) - Sekundární instrukce zobrazená těsně pod hlavní instrukcí.
 5. Poznamka (Vlastnost) - Poznámka zobrazující se ve spodní části dialogu pod tlačítkem Storno.
 6. Volba01PrimarniPopis (Vlastnost) - Primární popis volby. 01 - 07
 7. Volba01SekundarniPopis (Vlastnost) - Sekundární popis volby. 01 - 07
 8. Volba01Poznamka (Vlastnost) - Poznámka volby. 01 - 07
 9. Hodnota (Vlastnost) - Před použitím metody Otevrit slouží pro nastavení výchozí volby. Po použití metody Otevrit vrací vybranou volbu uživatelem. Pokud je zaškrtnuto zaškrtávátko dialogu, tak je hodnota zvětšena o 10.
 10. CHKVolbaTitulek (Vlastnost) - Určuje, zda se má zobrazit a s jakým titulkem zaškrtávátko dialogu.
 11. CHKVolbaHodnota (Vlastnost) - Výchozí hodnota pro zaškrtávátko dialogu.
 12. Otevrit (Metoda) - Zobrazí dialog a čeká na vstup od uživatele.

Příklad 01

Příklad zobrazí dialog se třemi volbami a poznámkou v zápatí.

Sub Test()
Dim FV As Form
Dim Odpoved As Integer

Set FV = App.Formulare("Volba", True)

FV.PocetVoleb = 3
FV.Titulek = "Titulek volby"

FV.HlavniInstrukce = "Text hlavní instrukce"
FV.SekundarniInstrukce = "Text sekundární instrukce"
FV.Poznamka = "Poznámka"

FV.Volba01PrimarniPopis = "Primární popis volby 1"
FV.Volba01SekundarniPopis = "Sekundární popis volby 1"
FV.Volba01Poznamka = "Poznámka volby 1"

FV.Volba02PrimarniPopis = "Primární popis volby 2"
FV.Volba02SekundarniPopis = "Sekundární popis volby 2"
FV.Volba02Poznamka = "Poznámka volby 2"

FV.Volba03PrimarniPopis = "Primární popis volby 3"
FV.Volba03SekundarniPopis = "Sekundární popis volby 3"
FV.Volba03Poznamka = "Poznámka volby 3"

FV.Hodnota = 1
FV.Otevrit
Odpoved = FV.Hodnota

Set FV = Nothing
End Sub

 

 

Příklad 02

Příklad zobrazí dialog se třemi volbami, poznámkou v zápatí a zaškrtávátkem s nastavenou výchozí hodnotou na TRUE.

Sub Test()
    Dim FV As Form
    Dim Odpoved As Integer
   
    Set FV = App.Formulare("Volba", True)
   
    FV.PocetVoleb = 3
    FV.Titulek = "Titulek volby"
   
    FV.HlavniInstrukce = "Text hlavní instrukce"
    FV.SekundarniInstrukce = "Text sekundární instrukce"
    FV.Poznamka = "Poznámka"
    FV.CHKVolbaTitulek = "Zašktávátko pro celou volbu"
    FV.CHKVolbaHodnota = True
   
    FV.Volba01PrimarniPopis = "Primární popis volby 1"
    FV.Volba01SekundarniPopis = "Sekundární popis volby 1"
    FV.Volba01Poznamka = "Poznámka volby 1"
   
    FV.Volba02PrimarniPopis = "Primární popis volby 2"
    FV.Volba02SekundarniPopis = "Sekundární popis volby 2"
    FV.Volba02Poznamka = "Poznámka volby 2"
   
    FV.Volba03PrimarniPopis = "Primární popis volby 3"
    FV.Volba03SekundarniPopis = "Sekundární popis volby 3"
    FV.Volba03Poznamka = "Poznámka volby 3"
   
    FV.Hodnota = 1
    FV.Otevrit
    Odpoved = FV.Hodnota
   
    Set FV = Nothing
End Sub

 

Volání pomocí funkce

Formulář volbu lze volat i jednoduše pomocí funkce MsgVolba.

Function MsgVolba(Hlaska As String, Optional Ikona As VbMsgBoxStyle, Optional Titulek As String, Optional Volba1 As String, Optional Volba2 As String, Optional Volba3 As String, Optional Volba4 As String, Optional HelpContext As Long, Optional Poznamka As String) As Integer

 

Příklad

Příklad zobrazí dialog se třemi volbami a poznámkou v zápatí.

Private Sub Test()
Dim Hodnota As Integer
Hodnota = MsgVolba("Text hlavní instrukce-zavinac-Text sekundární instrukce", vbDefaultButton1, "Titulek volby", "Primární popis volby 1-zavinac-Sekundární popis volby 1-zavinac-Poznámka volby 1", "Primární popis volby 2-zavinac-Sekundární popis volby 2-zavinac-Poznámka volby 2", "Primární popis volby 3-zavinac-Sekundární popis volby 3-zavinac-Poznámka volby 3", , , "Poznámka")
End Sub