Formulář Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků o daňovém zvýhodnění

Tiskový formulář je určen plátcům daně od zdaňovacího období 2015 pro účely potvrzení v souvislosti s prokazováním nároku na daňové zvýhodnění za okolností, že dítě (děti) v rámci jedné společně hospodařící domácnosti vyživuje více poplatníků. V souladu se zákonem a podle údajů uvedených poplatníkem v podepsaném "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti" potvrdí plátce daně, na které děti poplatník daňové zvýhodnění uplatňuje, i děti poplatníka, na které u plátce daně daňové zvýhodnění neuplatňuje.

Tiskový formulář je dostupný z agendy Personalistika ve skupině tisků Uplatnění slev a daňového zvýhodnění. V úvodním dialogu tiskového formuláře (obr. 1) je možné zadat, k jakému období se mají požadované údaje zobrazit. V seznamu se uvedou všechny děti označené jako vyživované, kromě dětí, které mají na kartě Rodina ve sloupci "Společné dítě" vybránu volbu "Ne". Tato volba by měla být zadána u dětí zaměstnance, který žije ve vztahu druh/družka, a dané dítě není jejich společné.

Dále je možné vybrat, jak se mají uvádět údaje o dětech:

  1. S pořadím a platností dle nastavení v detailu zaměstnance.

V tom případě jsou údaje čerpány z dialogu Pracovník, z karty Rodina, tabulky Slevy na dani a daňová zvýhodnění. Zohledňují se záznamy:

  • Daňové zvýhodnění – dítě,
  • Daňové zvýhodnění – inv. dítě,
  • Daňové zvýhodnění – dítě 2,
  • Daňové zvýhodnění – inv. dítě 2,
  • Daňové zvýhodnění – dítě 3,
  • Daňové zvýhodnění – inv. dítě 3,
  • DZ uplatněné partnerem 1,
  • DZ uplatněné partnerem 2.

Vybírají se záznamy ve vztahu k období zadanému v úvodním formuláři tiskového formuláře a podle polí Od Do v uvedených záznamech. Předpokladem správného vyplnění formuláře je důsledné uvádění rodných čísel u dětí a propojení záznamů z tabulky Slevy na dani a daňová zvýhodnění ve sloupci Jméno – rodné číslo při zadání složky.

  1. Bez pořadí – pro ruční doplnění údajů.

Dialog Další údaje pro potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků (pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění)

Obrázek 1: Dialog Další údaje pro potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků (pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění).

 

Související dokumenty