Co je nového ve Vario 12 pro vývojáře

Access

Formát všech datových a aplikačních databází je Access. Starší verze Accessu (nižší než 2003) není možné používat (aktuální Systémové požadavky a Ukončení podpory programu Vario 14 na MDB).

Objekty obsahující aplikační logiku byly přemístěny z Vario.mda do knihovny VarioLib.dll (Active X dll). Pro vývoj lze díky tomu používat i jiná prostředí než Access. Dll knihovna však neobsahuje uživatelské rozhraní, které v případě, že nepoužije Access, musí vyvinout vývojář sám.

Nové uspořádání aplikací

Uživatelské rozhraní tvoří jediná aplikace AltusVario.mdb a knihovna Vario.mda, která obsahuje funkce a objekty pro obsluhu uživatelského rozhraní. Společně tvoří framework, který se otevře při spuštění Varia. Do něj se potom zavádějí jednotlivé moduly a doplňky ve formě MDA komponent.

Výhodou nového uspořádání je rychlý start a přechod do jiného modulu. Zároveň z použití frameworku plyne, že nelze spouštět více instancí Varia na jednom počítači zároveň. Lze však otevřít zároveň libovolný počet modulů v okně Varia. Lze také otevírat detaily libovolných modulů (včetně modulů 3. stran) z libovolného modulu.

O obsluhu obchodní logiky se starají objekty v knihovně VarioLib.dll.

Obsah aplikační složky je důsledně strukturován pomocí podsložek podle jednotlivých modulů a agend.

Nový způsob instalace

Vario se instaluje centrálně do složky dat. Z této složky si aplikace spuštěná na stanici uživatele stahuje veškeré změny v aplikacích do složky Program Files\Vario12. Díky tomu je zajištěna centrální instalace aktualizací a zákaznických úprav (všech komponent včetně tiskových formulářů, doplňků, modulů).

Instalační složka je rozdělena na základní instalaci Varia (složka Setup\Vario) a instalaci zákaznických úprav (Setup\Upravy). Instalace jakékoli úpravy se provede tak, že se soubory zkopírují na server do složky profilu \Setup\Upravy\Moduly\NazevModulu (resp. \Setup\Upravy\Doplnky\NazevDoplnku). Při spuštění Varia na stanici se nové soubory nainstalují (zaktualizují). Díky tomu se výrazně zjednodušuje správa ve firemní síti. Zároveň má každý technik přehled o nainstalovaných zákaznických úpravách.

Výchozí data aplikací (včetně nastavení a údajů pro registraci) se distribuují v xml manifestech (soubory *.manifest.xml). Pokud Vario nalezne ve složce úprav nový modul, nainstaluje ho a zapíše výchozí záznamy z manifestu do databází (například registraci agendy, hodnoty číselníků).

Instalační složku je možné automaticky aktualizovat stahováním změn z ftp serveru výrobce (včetně software 3. stran, prostřednictvím programu AktualizaceOnLine.exe).

Vývoj nových aplikací

Nový vzhled

Panely nabídek jsou přepracovány. Přibyly prvky pro přímý přístup k tiskovým formulářům. Navigace mezi moduly a agendami byla soustředěna na panel nástrojů agendy. Na jeho pravé straně je na první pohled vidět modul » agenda » kniha » rok » období a aktuální firma. Uživatel na tomto místě pohodlně mění oblasti zobrazených dat .

Panel filtrů byl také přepracován. Obsahuje nyní nástroje pro změnu pohledů. Tabulka agendy již není omezena pouze na zobrazení záznamů. Lze měnit zdroj dat (zobrazit doklady, položky dokladů nebo sumy za měsíc) ale též formu zobrazení (formulář, tabulka, kontingenční tabulka a graf).

Vario verze 12 přichází s novým vzhledem formulářů. Ve formulářích je povoleno zobrazení prvků ve stylu Windows XP. Textová pole a seznamy mají plochý vzhled (i v klasickém nastavení).

Detaily záznamů mají nový pruh tlačítek. U detailů záznamů se doporučuje umožnit změnu velikosti.

Seznamy jsou, tam kde je to účelné, nahrazeny tabulkami.

Aby vaše aplikace měly vzhled konzistentní s novým Variem, používejte pro vytváření nových modulů vzorovou databázi ze složky CD\SDK\Vzor nebo aplikaci Korespondence. Tyto DB mají nastavená výchozí oprávnění, formáty atd. Nalezne v nich také zdrojové kódy, které jsou nutné pro fungování modulu.

Pokud vytvoříte nový formulář, jehož výchozí prvky nemají nastavený vzhled, spusťte funkci mDesign.OpravitVzhledFormulare(NazevFormulare As String) z Vario.mda. Tato funkce otevře formulář v návrhovém zobrazení a nastaví vzhled výchozích i existujících prvků.

Přečtěte si podrobný návod na vytvoření nového modulu.

Převod aplikací VARIO verze 11 do verze 12

Moduly – aplikace typu MDB je potřeba převést na MDA aplikace (knihovny).

Pro převod vzhledu aplikací z Varia nižších verzí je připravena aplikace CD\SDK\Convert_11-12.mdb. Převod aplikací je potřeba spustit pod Accessem 2003 (vyšší verze nebyly testovány).

Přečtěte si podrobný návod převodu modulu a také návod na převod doplňků.

Doporučený postup: Jak se seznámit s vývojem pro VARIO 12

1. Nainstalujte potřebný software

 • Nainstalujte si Microsoft Access.
 • Nainstalujte si Vario 12. Neměňte výchozí nastavení instalátoru.
 • Spusťte Vario 12. Založte novou firmu a načtěte zkušební data (2. volba, nepřevádějte existující data).

2. Nainstaluje doplněk SDK

 • Nainstalujte si doplněk SDK:
  • Zavřete Vario
  • Zkopírujte instalační složku doplňku z
   ..CD\SDK\Upravy\Doplnky\SDK
  • do složky datového profilu
   C:\Program Files\Vario12\Data\Setup\Upravy\Doplnky\SDK
  • Spusťte Vario, doplněk se nainstaluje
 • Doplněk spustíte příkazem menu Nástroje/Doplňky/SDK.

3. Prohlédněte si zdrojové kódy modulu Korespondence

 • Nainstalujte si modul Korespondence:
  • Zavřete Vario
  • Zkopírujte instalační složku modulu z
   ..CD\SDK\Upravy\Moduly\Korespondence
  • do složky datového profilu
   C:\Program Files\Vario12\Data\Setup\Upravy\Moduly\Korespondence
  • Spusťte Vario, modul se nainstaluje
 • Prohlížet si zdrojové kódy modulu Korespondence a krokovat program můžete pokud otevřete Vario pro ladění:
  • Otevřete modul Korespondence
  • Spusťte doplněk SDK a klepněte na Otevřít Vario pro ladění
  • Stiskem klávesy Alt+F11 otevřete okno Microsoft Visual Basic. Z okna projektu můžete otevírat jednotlivé objekty modulu Korespondence
 • Upravovat a ladit modul Korespondence můžete pokud jej otevřete pro úpravy:
  • Spusťte Vario, neotevírejte modul Korespondence
  • Spusťte doplněk SDK
  • Přejděte na kartu Moduly. V tabulce přejděte na řádek s modulem Korespondence.
  • Klepněte na tlačítko Upravit modul. Aplikace modulu Korespondence.mda se otevře jako hlavní databáze (místo AltusVario.mdb).
  • Pomocí panelu nástrojů Agenda otevřete modul Korespondence
  • Stiskem klávesy F11 zobrazíte okno databáze odkud máte přístup k jednotlivým objektům

4. Vyzkoušejte si vytvoření nového modulu dle popisu v článku Vytvoření nového modulu.

5. Pusťte se do převodu vlastních modulů dle popisu Převod modulu z VARIO 11 do VARIO 12.

6. Seznamte se s doplňky

 • Nainstalujte vzorový doplněk:
  • Zavřete Vario
  • Zkopírujte složku
   ..CD\SDK\Upravy\Doplnky\Vzorovy_doplnek
  • do složky
   C:\Program Files\Vario12\Data\Setup\Upravy\Doplnky\Vzorovy_doplnek\
  • Spusťe Vario, doplněk se nainstaluje (po instalaci jej naleznete ve složce C:\Program Files\Vario12\\Doplnky\Vzorovy_doplnek)
 • Pokud chcete změnit způsob zavádění doplňku upravte soubor C:\Program Files\Vario12\Data\Setup\Upravy\Doplnky\Vzorovy_doplnek\Vzorovy_doplnek.manifest.xml (viz komentáře v tomto souboru) a znovu spusťte Vario.
 • Prohlížet si zdrojové kódy doplňku a krokovat program můžete pokud otevřete Vario pro ladění:
  • Spusťte doplněk
  • Spusťte doplněk SDK a klepněte na Otevřít Vario pro ladění
  • Stiskem klávesy Alt+F11 otevřete okno Microsoft Visual Basic. Z okna projektu můžete otevírat jednotlivé objekty doplňku
 • Upravovat a ladit doplněk můžete pokud jej otevřete pro úpravy:
  • Spusťte Vario, nespouštějte doplněk Vzorový doplněk
  • Spusťte doplněk SDK
  • Přejděte na kartu Doplňky. V tabulce přejděte na řádek s doplňkem Vzorový doplněk.
  • Klepněte na tlačítko Upravit doplněk. Aplikace doplňku se otevře jako hlavní databáze (místo AltusVario.mdb).
  • Stiskem klávesy F11 zobrazíte okno databáze odkud máte přístup k jednotlivým objektům

 

Související dokumenty