Vytvořit smlouvu podle smlouvy

Postupujte takto:

  • Smlouvu podle existující smlouvy vystavíte v dialogu Vyberte smlouvu (obr. 1), který otevřete příkazem Vytvořit smlouvu podle smlouvy... z menu Agenda
  • Dialog Vyberte smlouvu dovoluje vybrat více položek najednou tažením myši přes volič záznamů v seznamu smluv. Všechny položky označíte klepnutím na tlačítko Vybrat vše.
  • Po výběru položky – položek v tabulce dialogu klepněte na tlačítko  OK  (obr. 1).

Dialog Vyberte smlouvu

Obrázek 1: Dialog pro výběr smluv. Pomocí místní nabídky lze záznamy filtrovat a řadit.

 

Funkce vystaví kopii záznamu Smlouva podle vybraného záznamu.

  • Identifikátor v poli Číslo dokladu na kartě Obecné je generovaný systémem na základě nastavení číselné řady.
  • Hodnota v poli Číslo smlouvy je shodná s identifikátorem v poli Číslo dokladu.
  • Datum založení záznamu je nastaveno na aktuální datum (systémové).

Do nového záznamu Smlouva se zkopírují hodnoty polí:

Karta Obecné Karta Položky
Výpovědní lhůta, Referent, Doba platnosti, Kontakt včetně adres, Jméno osoby, Kauce, pole Způsob výpočtu kauce, IČ, DIČ, Údaj 1, 2 a obsah pole "Závislost na inflaci". Zkopírovány jsou jednotlivé položky (předměty smlouvy) včetně všech hodnot v polích podřízených karet Obecné a Pole dokladu, avšak kromě kalendáře plateb. Datum platnosti od - do je nastaveno na aktuální (systémové) datum.
Údaje z karet Doklady, Deník událostí, Dokumenty a Úkoly se nekopírují.  

Údaje v nově založených záznamech Smlouva upravte a doplňte.

  • Dialog(y) Smlouva uzavřete tlačítkem Uložit a zavřít
  • Detailní postup práce s dialogem Smlouva naleznete v dokumentu Práce s dialogem Smlouva.

 

Související dokumenty