Průvodce servisu údržby (výběr tiketů)

Funkcí z menu Agenda/Průvodce servisu údržby... spustíte průvodce určeného k hromadnému výběru tiketů z knih agendy Plán údržby a vygenerování jedné nebo více zakázek údržby. Průvodce vybere pouze tikety, které mají na kartě Obecné v poli Stav tiketu příznak Naplánováno.

1. Vyberete knihu nebo více knih a pokračujete klepnutím na tlačítko Další (obr. 1).

Průvodce servisu údržby, výběr knih z agendy Plán údržby

Obrázek 1: Průvodce servisu údržby, výběr knih z agendy Plán údržby.

 

2. Průvodce zobrazí seznam plánů údržby (tikety ze zvolené knihy s příznakem Naplánováno, obr. 2) včetně informací převzatých z detailu tiketu, z karty Obecné.

  • Jednotlivou položku tiketu vyberete zatržením CheckBox - Zatržítko v poli sloupce Výběr. Všechny položky vyberete pomocí funkce Vybrat vše.
  • Výběr v tabulce tiketů zúžíte funkcí CheckBox - Zatržítko Zobrazit jen vybrané.
  • Funkce CheckBox - Zatržítko Seskupit podle zařízení vloží tikety na jedinou zakázku údržby.
  • Funkce CheckBox - Zatržítko Rezervovat produkty zajistí rezervaci požadovaných produktů v zakázce údržby.
  • Pokračujete klepnutím na tlačítko Dokončit.

Průvodce servisu údržby, seznam naplánovaných tiketů

Obrázek 2: Průvodce servisu údržby, seznam naplánovaných tiketů.

 

3. Otevřete agendu Servis údržby.

  • V zobrazení Servis údržby otevřete detail nově vytvořené zakázky údržby a přesunete se na kartu Tikety (obr. 3).
  • V seznamu položek vidíte vybrané tikety. Stav tiketů se změnil na příznak Zásah. To znamená, že jsou připravené na vyzvednutí technikem servisního zásahu.
  • Karta Položky obsahuje seznam rezervovaných produktů (pokud byl aktivní požadavek na rezervaci, viz krok 2) definovaných k jednotlivým úkonům servisních zásahů.
  • Pokračujte prosím dokumentem nápovědy Popis dialogu Zakázka údržby.

Detail záznamu Zakázka údržby, karta Tikety

Obrázek 3: Detail záznamu Zakázka údržby, karta Tikety.

 

Navazující dokument