spav_dbbackup_all_dbs

Provede zálohu všech uživatelských databází (tedy ne master, model, tempdb, msdb). Pro zálohované databáze je vytvořen v zadaném adresáři podadresář shodný s názvem databáze.

Syntaxe

spav_dbbackup_all_dbs [@CestaBackup=] 'CestaKZaloham', [@SmazatZalohy=] StariZalohy

 

Argumenty

[@CestaBackup=] 'CestaKZaloham'

Cesta k adresáři, do kterého se mají zálohy uložit.

 

[@SmazatZalohy=] StariZalohy

Po kolika dnech se mají staré zálohy smazat. Počet dní je určen množstvím půlnocí od provedení zálohy, ne množstvím 24 hodinových intervalů. Pokud je zadáno 0, nejsou staré zálohy mazány.

 

Příklad

1)
spav_dbbackup_all_dbs
@CestaBackup='\\BackupServer\ZalohySQL', @SmazatZalohy=10

spav_dbbackup_all_dbs '\\BackupServer\ZalohySQL', 10

Provede zálohu všech uživatelských databází do adresáře \\BackupServer\ZalohySQL a odstraní zálohy staré a starší deseti dní.

2)
spav_dbbackup_all_dbs 'Z:\ZalohySQL', 0

Provede zálohu všech uživatelských databází do adresáře Z:\ZalohySQL a staré zálohy ponechá.

 

Poznámky

Proceduru může spouštět pouze člen role sysadmin. Je-li procedura používána na MS SQL 2005 a vyšším, je nutno povolit proceduru xp_cmdshell. Proceduru xp_cmdshell na MS SQL 2005 a vyšším povolíte pomocí následující sekvence příkazů:

EXEC sp_configure 'show advanced options', 1
GO
RECONFIGURE
GO
EXEC sp_configure 'xp_cmdshell', 1
GO
RECONFIGURE

 

Pokud jsou mazány staré zálohy, jsou mazány i související záznamy ze systémových tabulek

msdb..backupmediafamily
msdb..backupfile
msdb..backupset
msdb..backupmediaset

v daném pořadí.

Procedura volá proceduru spav_dbbackup.

Zpět na hlavní článek →