Nastavení příkazů stavu položek dokladu

Výchozí příkazy stavů položek dokladu můžete nastavit pomocí příkazu tlačítka Stav vše (pod položkami v detailu dokladu) a přizpůsobit příkazy v místní nabídce nad polem Stav. Díky tomu můžete například změnit výchozí příkaz Dodat v detailu zakázky na příkaz REZERVOVAT. Příkazy pro změnu stavu položek, které nikdy nepoužíváte, můžete také skrýt, abyste zpřehlednili místní nabídku stavů. Příkaz je k dispozici pouze v dokladech typu Nabídka, Zakázka (Zápůjčka), Faktura (přijatá a vydaná), Objednávka, Poptávka a Pokladní doklad (přijatý a vydaný).

Nastavení příkazu tlačítka a místní nabídky

  • Otevřete detail dokladu a přejděte na kartu Položky.
  • Klepnutím na tlačítko dalších příkazů stavu (rozbalovací šipka vpravo dole vedle tlačítka Stav vše) zobrazíte místní nabídku.
  • Klepněte na příkaz Možnosti... (obr. 1).

 

Dialog Doklad, karta Položky, příkaz Možnosti (stavu položek)

Obrázek 1: Dialog Doklad, karta Položky, příkaz Možnosti (stavu položek).

 

  • V dialogu Příkazy stavu položek (obr. 2) můžete z nabídky ComboBox - Nabídka pole Výchozí příkaz vybrat výchozí příkaz tlačítka Stav a CheckBox - Zatržítko příkazy, které se mají zobrazit v místní nabídce pro změnu stavu položek.

 

Dialog Příkazy stavu položek

Obrázek 2: Dialog Příkazy stavu položek.

 

  • Nastavení platí pro všechny doklady stejného typu, jako je doklad, nad kterým jste nastavili příkazy. Nastavení platí pouze pro aktuálního uživatele. Každý uživatel si přizpůsobuje příkazy individuálně.
  • Nastavit lze pouze příkazy, které nastavují "vyšší stav" položky. Příkazy, které ruší aktuální stav (například Zrušit REZERVOVÁNO, Nastavit stav koncept, STORNOVÁNO) nastavit nelze, zobrazují se pokaždé, jsou-li relevantní.

 

Související dokument