Odpisy

Účetní odpisy se provádějí pravidelně dle firmou zvolené periody. Systém umožňuje vytvoření odpisů za několik období, vytvořené doklady i záznamy však mají uvedené datum skutečného provedení odpisu (aktuální datum). Před zaúčtováním je možné datum na interním dokladu přepsat. Návazný údaj Datum odpisu na kartě majetku je třeba opravit zvlášť.

Volbou příkazu z menu Nástroje agendy(Agenda)/Provést odpisy… můžete uskutečnit hromadné uplatnění daňových odpisů a provedení účetních odpisů k zvolenému datu. Pokud ve Variu účtujete, vytvoří se k účetním odpisům do zvolené knihy interní doklad (dále jen ID).

Účetní odpisy lze provést pouze touto hromadnou akcí.

Postup

  • Otevřete si kartu majetku a přejděte na kartu Účetní odpisy.
  • V odpisovém plánu, na konec řádku příslušného období, se doplnilo zatržítko, které indikuje, že odpisy jsou již zpracované. Před ním je uveden datum provedení odpisu a číslo interního dokladu. Na toto číslo klikněte pravým tlačítkem myši.
  • místní nabídky vyberte volbu Zobrazit doklad…
  • Otevře se interní doklad, bez nutnosti přecházet do modulu Účetnictví.
  • Stejného výsledku dosáhnete poklepáním na modrý identifikátor čísla ID.

Pokud jste vytvářeli odpisy dodatečně, máte možnost na otevřeném ID, na kartě Obecné změnit datum. Na kartě Položky najdete informaci, že se jedná o odpisy majetku a za které období. Pro každý odpisovaný majetek se vytváří samostatný řádek a doplňují všechny údaje pro zaúčtování podle karty majetku.

Jestliže byly odpisy provedeny chybně, je možné je odvolat pomocí funkce Odvolat odpisy. Nesmíte však zapomenout zvlášť zrušit vytvořený interní doklad v modulu Účetnictví. Po odvolání odpisů zůstane původní číslo interního dokladu v evidenci interních dokladů s hodnotou 0.

Přerušení odpisu

Přerušit odpisy můžete na kartě odpisů. Pakliže je účetní odpisový plán vytvořený podle daňového, je možné tuto operaci provést pouze na kartě daňových odpisů. Nelze přerušit odpisy nehmotného majetku.

Postup

  • Na kartě Daňové odpisy vyberte záložku Přerušení odpisů.
  • Vyplňte rok přerušení, do pole sloupce Popis je možné zapsat vlastní komentář.
  • Stiskněte tlačítko Přepočítat.
  • Daňový odpisový plán je upravený – zvolený rok má odpis nula a odpisování se o rok prodloužilo. Pokud jsou daňové a účetní odpisy rozdílné, na kartě Účetní odpisy se nic nezmění.

Chcete-li přerušit i účetní odpisování (např. z důvodů faktického nepoužívání majetku), aplikujte stejný postup.

  • Pokud je účetní odpisový plán vytvořený podle plánu daňového, nelze přerušit jen jeden druh odpisu, přerušení se promítne v obou stejně.

 

Navazující dokument