Zobrazení agendy Banka

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Banka

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Banka (výchozí) Zobrazí seznam všech bankovních výpisů za aktuální knihu a aktuální rok. V případě výpisů načtených homebankingem zobrazí počáteční stav před daným příjmem a konečný zůstatek po daném příjmu.
 
 
 
Stav bankovních účtů Zobrazuje zůstatky bankovních účtů po knihách za aktuální rok.
Výpisy po položkách Zobrazení za aktuální knihu a aktuální rok jednotlivé výpisy po položkách včetně čísla hrazeného dokladu.
Grafy Kontingenční graf Zůstatky bank Zobrazuje zůstatky za aktuální knihu a aktuální rok v měsíčních součtech.

 

Zobrazení výpisů

Při vyhledávání výpisů v tabulce agendy Banka doporučujeme používat zobrazení Výpisy po položkách. Výhodou je, že můžete otevírat detaily souvisejících dokladů. Doklady si můžete také seřadit a filtrovat podle částek, čísla účtu nebo variabilního symbolu. Stav bankovních účtů zobrazí stav bankovních účtů (zůstatků) u definovaných knih bank.

 

Související dokumenty