Zobrazení agendy Controlling

Pomocí nabídky Zobrazení ve skupině Agenda (nebo na panelu Filtrů) můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Controlling

  Nadřízené plány Seznam všech nadřízených plánů přes všechny roky. Uvedena jsou všechna pole z karty Obecné.
Náklady Zobrazení vybere z plánů aktuálního roku, karet Kritéria – všechny položky, kde je uveden nákladový účet (dle účtového rozvrhu).
CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Plány (výchozí) V přehledu jsou zobrazena všechna pole z karty Obecné včetně výpisu záznamů aktuálního roku agendy. 
  Plány a kritéria Přehled zobrazuje všechny záznamy aktuálně zvoleného roku včetně jejich položek a umožňuje tak hromadnou kontrolu stavu položek (kritérií).
Všechny limity Vypíše všechny položky záznamů, ve kterých je požadováno dodržení limitu.
Všechny plány Vypíše všechny položky záznamů, ve kterých je požadováno splnění plánu.
Výnosy Zobrazení vybere z plánů aktuálního roku, karet Kritéria – všechny položky, kde je uveden výnosový účet (dle účtového rozvrhu).

 

Související dokumenty