Zobrazení agendy EET

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy EET

CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) EET (výchozí) Zobrazení ukazuje údaje o zprávě zaslané do systému finanční správy, tzn. pole z detailu záznamu EET.

 

Zobrazení záznamů EET na kartě Souvislosti

Ve Vydaných dokladech, Pokladně a Interních dokladech zobrazíte záznamy EET na kartě Souvislosti.

 

Související dokumenty