Obchod – Nákup (Manager)

Report Obchod obsahuje informace týkající se odběratelů a dodavatelů firmy, s jejímiž daty aktuálně pracujete. Výstupy mohou být zajímavé zejména pro pracovníky obchodu.

Zobrazení Nákup

Kontingenční tabulka Produkty dle období Přehled nákupů produktů po měsících za aktuální rok a v měně, kterou Vario používá.
  • Zdroj reportu: Nákupy se čerpají z prvotních dokladů. Součet se počítá následovně: faktury přijaté + výdajové příjmové doklady - dobropisy přijaté.
Kontingenční graf Top 30 Zobrazí 30 největších provedených nákupů (dokladů) s částkou sestupně a v měně, kterou Vario používá. Data jsou zobrazena s ohledem na zvolený rok na panelu nástrojů. Jestliže zvolíte rozvržení Radio button - Přepínač Datový list, poklepáním na modrý identifikátor otevřete detail kontaktu.
  • Zdroj reportu: Nákupy se čerpají z prvotních dokladů, do kterých vstupují pouze nejvyšší faktury přijaté a pokladní výdajové doklady. Zobrazují se pouze nákupy za aktuální rok.
Kontingenční graf Top 30 dodavatelů Zobrazí 30 největších dodavatelů v abecedním pořadí se součty obratu v měně, kterou Vario používá. Data jsou zobrazena s ohledem na zvolený rok na panelu nástrojů.
  • Zdroj reportu: Nákupy se čerpají z prvotních dokladů. Součet se počítá následovně: faktury přijaté + výdajové příjmové doklady - dobropisy přijaté. Zobrazují se pouze prodeje za aktuální rok.

 

Doporučená nastavení a postupy ovládání

  • Přepínání firem, pokud jich vedete v systému Vario více, řídíte přes roletové menu na panelu nástrojů MODUL>AGENDA>KNIHA>ROK a FIRMA. Nezapomeňte zvolit ROK, za který chcete reporty zobrazovat.
  • Rozvržení můžete kdykoliv upravit dle svých potřeb a poté jej uložit – buď pod stejným, nebo odlišným jménem.
  • Všechny formuláře lze exportovat do formátů xls, rtf, htmltxt pomocí příkazů z nabídky Export dat.
  • Funkcí nabídek Tisk a Náhled/Aktuální objekt (z panelu nástrojů) reporty zobrazíte v náhledu a vytisknete. V náhledovém režimu také můžete formulář odeslat e-mailem v příloze (ve vybraném formátu), nebo jej pouze exportovat do zvoleného formátu a uložit, případně data odeslat do zvolené aplikace MS Office (viz dokument Formáty exportovaných dat, odstavec Propojení programů Office).
  • Příkaz Aktualizovat z nabídky Kontingenční tabulka/graf na Panelu nabídek opětovně načte zobrazení ze zdrojových dat objektu.

 

Navazující dokument

 

Související dokumenty