Vytvoření odpisových plánů

Daňové odpisové skupiny „zrychlené a rovnoměrné” se vypočítávají podle platné legislativy. Dále je možné vybrat způsob odpisování „Vlastní, NIM a podle ÚOP”. Způsob odpisování NIM je určen výhradně pro nehmotný majetek a pracuje s jinými odpisovými skupinami. Vlastní či podle ÚOP (daňové podle účetních) je vhodný pro odpisové plány drobného majetku, který se firma rozhodla odpisovat.

Postup

  • Na kartě daňových odpisů zvolte způsob odpisu a odpisovou skupinu (procento za číslem skupiny znamená procento navýšení rovnoměrného odpisu v prvním roce).
  • Stiskněte tlačítko Přepočítat.

Systém se dotáže, ke kterému roku se mají provést (tedy označit jako uplatněné) dosavadní odpisy. Při zadávání nového majetku by to měl být vždy minulý rok, tzn., že dosud nic nebylo odepsáno.

  • Zkontrolujte rok a stiskněte  OK . Odpisový plán se zobrazí v tabulce v dolní části karty.

Přejděte na kartu Účetní odpisy.

  1. Účetní odpisový plán je možné vytvořit překlopením daňového odpisového plánu. Některé operace s odpisovým plánem jsou pak provázané a nelze je udělat jednostranně (např. přerušení odpisů).
  2. Druhá možnost je vytvoření zcela nezávislého účetního plánu zadáním doby odpisu (platné pouze pro účetní odpisy.)

Pokud chcete mít stejné daňové i účetní odpisy (bez nutnosti upravovat daňové přiznání o rozdíl mezi nimi), doplňte CheckBox - Zatržítko do pole v pravém horním rohu karty. Po zaškrtnutí se znepřístupní pole pro zadání doby odpisu.

Jestliže se váš výpočet účetních odpisů liší od daňového odpisového plánu, „zatržítko” nepoužijte, ale vyplňte pole Doba odpisu. Při obou způsobech výpočtu vyplňte i periodu odpisu (měsíční, čtvrtletní, roční), podle toho, jak často chcete o odpisech účtovat.

  • Jestliže vyberete možnost účetních odpisů podle daňových, musíte nejdříve vypočítat daňový odpisový plán.
  • Stiskněte tlačítko Přepočítat pro vytvoření odpisového plánu.

 

Navazující dokument