Dodavatel s nejnižší cenou, cena z ceníku

Metodu zvolte, pokud objednáváte stejné produkty od různých dodavatelů. 

Průvodce nalezne dodavatele s nejnižší cenou.

Zjištění dodavatele

Dodavatel se určí na základě nalezené nejnižší ceny.

Zjištění ceny

Zjištění ceny pro položku plánu objednání se provede výběrem nejvhodnější ceny z množiny platných cen. Na cenu může mít vliv množství produktu, které má být objednáno dle plánu objednání.

Cena načtená do průvodce se vloží do objednávky jen v případě, že je způsob vložení ceny do objednávky nastaven na Cena z průvodce.

Množina platných cen (MPC)

Do množiny platných cen se zahrnou:

 1. Všechny ceníkové ceny všech dodavatelů
 2. Nákupní cena  a dodavatel z katalogu

Dále se provede úprava obsahu množiny:

 • Vyloučí se všechny ceny, jejichž platnost není aktuální.
 • Vyloučí se všechny ceny z ceníků, které mají zatrženo Nepoužívat pro objednání.
 • Vyloučí se všechny ceny z ceníků, které mají zatrženo Ceny včetně DPH.
 • Pro každý prvek v MPC se nastaví předpokládané objednané množství = množství produktu z plánu objednání.
 • Pokud produkt používá balení, pro všechny ceníkové ceny, kde jednotka alternativní odpovídá existující jednotce balení, dojde k úpravě předpokládaného objednaného množství nahoru na celý násobek množství jednotky balení.

  Například pokud množství produktu objednat je 113 a v ceníku je uvedena jednotka alternativní bedna, přičemž v definici balení 1 bedna = 100 ks, předpokládané objednané množství pro daný prvek množiny je 200 ks.
   
 • Z množiny se vyloučí všechny ceníkové ceny, kde množství od > předpokládané objednané množství.
 • Pro každý ceník se v množině ponechá cena s nejvyšším množství od, ostatní se vyloučí.
 • Každá cena se vydělí hodnotou cena za množství.

„Množství od” v ceníku se vždy zadává ve skladových jednotkách, i když je vyplněna jednotka alternativní.

Výpočet ceny

Výpočet ceny se provádí výběrem nejnižší ceny z množiny platných cen.

Předpoklady

 • Platnosti se v rámci jednoho ceníku, produktu a varianty neprolínají.
 • Platnosti v různých cenících se prolínat mohou, ale musí platit, že platnost jednoho ceníku je časovou podmnožinou platnosti druhého ceníku. Platnosti nesmí být identické (alespoň jeden z časových mantinelů musí být různý).
 • Pokud dodavatel dodává v jednotkách balení, musí být na všech ceníkových cenách dodavatele produktu uvedena stejná alternativní jednotka.

V případě porušení některého z předpokladů nebude průvodce pracovat správně.

 

Zpět na dokument