Osvědčení a školení

Stručný popis

Hlavním účelem modulu Personální management je správa pracovních pozic. Výkon každé pozice je podmíněný splněním nějakých předpokladů (kvalifikací), mezi které může patřit např. dosažené vzdělání, znalost cizího jazyka, délka praxe nebo fyzické dispozice.

Některé kvalifikace musí pracovník splnit až při nástupu na danou pozici a mezi ně patří např. zdravotní prohlídka nebo školení BOZP. Tyto kvalifikace navíc vyžadují periodické opakování a jejich kontrola je jednou z hlavních funkcí tohoto modulu.

Kvalifikace s omezenou platností se znovu získávají absolvováním příslušného školení, které se evidují v agendě Osvědčení a školení.

Postup

 1. Otevřete agendu Osvědčení a školení.
 2. Založte nový záznam agendy (obr. a).
 3. Ze seznamu pole definujte kvalifikaci, pro kterou chcete školení organizovat.
 4. Vyplňte popisné údaje školení.
 5. Pro školení můžete definovat dodavatele z adresáře.
 6. Školení můžete spárovat s objednávkou, pomocí které se pak objedná a vyfakturuje.

Dialog Školení, karta Obecné

Obrázek a): Záznam Školení, karta Obecné.

 

 1. Přejděte na kartu Osoby (obr. b).
 2. Ze seznamu vyberte osoby, které chcete pozvat na školení.
 3. V tabulce s osobami naleznete pole Stav, které obsahuje seznam s přednastavenými stavy a propojení na číselník. Stavy představují pouze popisné hodnoty, na splnění kvalifikace nemají žádný vliv. Splnění kvalifikace lze potvrdit pouze zatržítkem CheckBox - Zatržítko Splněno. (Jestliže pole Stav nevidíte, zobrazíte jej funkcí Zobrazit skryté sloupce...).
 4. Vyplněním seznamu osob se dopočítá počet přihlášených osob na kartě Obecné (obr. a).
 5. Místní nabídka karty Osoby se mění v závislosti na pohledu (podřízené záložky Položky / Detail), ale vždy nabízí volbu Poslat pozvánku, která umožní odeslat e-mailovou pozvánku každému zaměstnanci individuálně.
 6. E-mailové pozvánky lze odeslat i hromadně pro všechny pozvané a to z místní nabídky vyvolané stavovým tlačítkem ComboBox_2 vedle tlačítka Dokončit (obr. b).
 7. Po odeslání e-mailové pozvánky se u pracovníka na kartě Osoby zapíše datum odeslání pozvánky.

Dialog Školení, karta Osoby

Obrázek b): Záznam Školení, karta Osoby.

 

 1. Na kartě Poznámky můžete připojit libovolný text s poznámkami (obr. c).

Dialog Školení, karta Poznámky

Obrázek c): Záznam Školení, karta Poznámky.

 

 1. Po absolvování školení, na základě prezenční listiny, zaškrtejte pro osoby stav CheckBox - Zatržítko Splněno. Stav lze nastavit hromadně pro všechny pracovníky stavovým tlačítkem ComboBox_2 vedle tlačítka Dokončit (obr. b).
 2. V pracovním zařazení pracovníka se potvrdí CheckBox - Zatržítko absolvování dané kvalifikace (obr. d).

Dialog Personální management - Pracovní zařazení, karta Kvalifikace

Obrázek d): Záznam Personální management – Pracovní zařazení, karta Kvalifikace.

 

Související dokumenty