Třída ZaznamDokladPolozka

 

Třída slouží k práci s položkou dokladu. Obsahuje obchodní logiku řádku prvotního dokladu.

Objekt je řízen databází - popis viz třída ZaznamDoklad.

 

Objekt doklad obdržíte prostřednictvím funkcí:

ZaznamDoklad.AktualniPolozkaDokladu, 
ZaznamDoklad.PolozkaDokladu nebo 
ZaznamDoklad.PolozkyDokladu.

 

Všechny funkce vracejí vždy novou instanci třídy ZaznamDokladPolozka (resp. v posledním případě novou kolekci odpojených položek).

AktualniPolozkaDokladu

Musíte nejprve nastavit vlastnost ZaznamDoklad.DataPolozek nebo ZaznamDoklad.RecordsetPolozek (například voláním metody OtevritRecordsetPolozek). Instance aktuální položky potom vždy reprezentuje aktuální záznam objektu DataPolozek.

PolozkaDokladu

Umožňuje získat instanci libovolné položky. Musíte poskytnout data, nad kterými položka bude pracovat nebo načíst kopii dat z poskytnutého zdroje.

PolozkyDokladu

Vrátí kolekci odpojených položek dokladu. Vrací všechny položky, vždy otevírá dotaz a načítá položky z databáze (není vhodné volat opakovaně).

Metoda VychoziHodnotyNovePolozky

Vyplní hodnoty nového záznamu. Před použitím je potřeba připravit data pro zápis (například: Recordset.AddNew). Metoda

  • vyplní číslo nového řádku a číslo dokladu,
  • vyplní hodnoty podle šablony dokladu,
  • nastaví výchozí sazbu DPH a zdanitelné plnění.

Metodu má smysl volat pouze jednou při založení nové položky. Při prvním volání je vhodné předat číslo řádku, jinak se zjišťuje poslední položka dokladu dotazem do databáze.