Inventura majetku SISTO

SISTO – cloudová aplikace pro inventuru majetku

Znamená pro vás pravidelná inventura proces, kdy je potřeba složitě zaevidovat velké množství majetku nebo chcete zkrátka jen při inventarizaci ušetřit čas a usnadnit práci vašim zaměstnancům? Chcete si být zároveň jistí, že bude inventura provedena kompletně, bezchybně, a navíc pro vás přehledně?

S automatizací inventarizačních procesů vám pomůže plně cloudová webová aplikace Sisto. Inventuru díky ní nyní zvládneme pouze pomocí čárových či QR kódů a vašeho mobilního telefonu.

Rozhraní cloudové webové aplikace Sisto

Co umí cloudová aplikace Sisto

 • Usnadňuje a zrychluje proces inventarizace majetku.
 • Funguje na principu čtení čárových či QR kódů pomocí mobilního telefonu.
 • Zajišťuje, že je inventura majetku provedena kompletně, bezchybně a přehledně.
 • Podporuje export dat ze systému Vario i jiných systémů třetích stran.
 • Přináší digitalizaci do procesu inventarizace. Zbavíte se papírů a složité evidence vašeho majetku.

Export a import ve Variu

Funkce Inventura majetku v agendách Evidence majetku a Majetek neodpisovaný nabízí také podporu inventury pořízené cloudovou aplikací SistoCloudová aplikace Sisto funguje na principu čtení čárových či QR kódů pomocí mobilního telefonu.

Export majetku z Varia do Sisto

 • V okně Nastavení inventury čárovými kódy na kartě Export vyberte export ComboBox - Nabídka In-Sisto-HM (resp. In-Sisto v případě majetku neodpisovaného). Viz také Nastavení exportu.

V okně Nastavení inventury vyberte export In-Sisto-HM

 

 • Tlačítkem Nová inventura… založte novou inventuru a vytvořte csv soubor majetku pro Sisto pomocí příkazového tlačítka Odeslat majetek do čtečky….

Založte novou inventuru a vytvořte csv soubor majetku pro Sisto pomocí příkazového tlačítka Odeslat majetek do čtečky

 

 • V aplikaci Sisto vytvořte nový kontrolní soubor a načtěte do něj csv soubor majetku vytvořený v předchozím kroku.

Export odesílá záznamy poslední inventury ze všech knih bez ohledu na datum a zobrazení zvolené v okně inventury. Tzn., že když zadáte preferované datum a vyberete si zobrazení majetku všech knih nebo jen aktuální, funkce exportu v tomto případě na nastavení nehledí a vygeneruje soubor, který obsahuje záznamy poslední inventury přes všechny knihy.

Import inventury ze Sisto do Varia

 • Po provedení inventury stáhněte csv soubor inventury ze Sisto.
 • Soubor načtete do Varia tak, že nejprve v okně Nastavení inventury čárovými kódy na kartě Import vyberete stažený csv soubor.
 • Typ souboru, oddělovač a pole se nastaví automaticky.
 • Viz také Nastavení importu.

Po provedení inventury stáhněte csv soubor inventury ze Sisto

 

 • Inventuru načtete klepnutím na tlačítko Načíst inventuru ze čtečky….

Inventuru načtete klepnutím na tlačítko Načíst inventuru ze čtečky

 

Pokud si s něčím nevíte rady, kontaktujte nás, rádi vám poradíme.

 

Navazující dokumenty

Související dokumenty