Exporty a importy agendy Skladové doklady

Exportní nebo importní funkci spustíte z menu Soubor/Export dat... /Import dat...

 

Související dokumenty