Zobrazení agendy Kursovní lístek

Pomocí nabídky Zobrazení na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Zobrazení agendy Kursovní lístek

 
 
Aktuální kursy Ukáže vždy jen měnu a poslední zadaný kurs (rok nehraje roli).
Seznam měn  Zobrazí seznam měn bez kurzů.
CheckBox - Zatržítko 2 (Zobrazení) Všechny kursy (výchozí)  Zobrazí všechny měny a všechny kurzy v aktuálním roce.

 

Související dokumenty