Organizační struktura

Stručný popis

Hlavním účelem modulu Personální management je správa pracovních pozic. Definice nadřízenosti a podřízenosti u každé pracovní pozice definuje organizační strukturu společnosti.

Postup

 1. Otevřete agendu Personální management.
 2. Tvorba organizační struktury probíhá na úrovni pracovních pozic, nikoliv na úrovni pracovních zařazení. Podřízenost pracovní pozice nastavíte v detailu pracovní pozice zadáním nadřízené pracovní pozice.
 3. Po každém zadání nadřízené pozice proběhne kontrola na zacyklení stromu organizační struktury. V takovém případě by nebylo možné použít stromovou strukturu pro vizualizaci organizační struktury společnosti. Cyklická reference může vzniknout třemi způsoby:
  1. Pozice A je nadřízená sama sobě (A => A)
  2. Pozice A je nadřízená pozici B a B je nadřízená A (A => B , B => A)
  3. Zřetězení více pozic obsahuje kružnici (A => B , B => C , C => D , D =>A)
 4. V menu Agenda klepněte na volbu Organizační struktura.
 5. Pokud chcete zobrazit strukturu k určitému dni, zvolte v pravém horním rohu datum Dialog Kalendář.
 6. V levé části dialogu vidíte stromovou strukturu nadřízenosti a podřízenosti pracovních pozic. Ve stromu zvolte některou pracovní pozici.
 7. Pravá horní část obsahuje obecné informace o zvolené pracovní pozici.
 8. V pravé spodní části vidíte seznam pracovníků zařazených k aktuálně vybrané pozici.
 9. Stromovou organizační strukturu lze vytisknout pomocí tiskového formuláře Organizační struktura.

Dialog Organizační struktura

Obrázek 1: Dialog Organizační struktura.

 

Související dokumenty