Tiskové výstupy agendy Kampaně

Agenda Kampaně má předdefinované následující tiskové formuláře,
které můžete zobrazit volbou menu DOMŮ/Záznamy(Soubor)/Tisk.

  • V nabídkách tisku Výstup / Pro náhled jsou u některých tiskových formulářů zpřístupněné další možnosti tisku.

Tiskové formuláře

Obálka

Tiskový formulář slouží k tisku adres na dopisní obálku. Před tiskem bude zobrazen dialog Možnosti obálky pro nastavení voleb: velikost obálky, zpáteční adresa, doplňující texty a možnost tisku loga firmy.

Štítky

Slouží k tisku adres na samolepící adresní štítky. Před tiskem bude zobrazen dialog pro výběr předdefinovaných velikostí, případně nastavení vlastních rozměrů štítků.

Ovlivnění rozsahu tisku

  • Tisknout můžete adresy kontaktů uvedených v detailu jedné nebo vybraných záznamů kampaní – v zobrazení tabulky agendy.
    • (Pro výběr kampaní lze použít filtr, například podle pole Kategorie.)
  • Všechny adresy kontaktů konkrétní kampaně vytisknete z detailu kampaně na kartě Kontakty – v zobrazení kontaktů určených pro kampaň.
    • (Pro výběr adresátů nelze filtr použít.)

 

Související dokumenty