Obecné informace o modulu Sklad

Skladový systém umožňuje vedení libovolného počtu skladů. Obsahuje globální Katalog skladových položek, který eviduje mnoho užitečných informací o produktech. Lze vytvořit libovolný počet nákupních a prodejních ceníků. U každého ceníku můžete určit měnu. Nákupní ceníky lze navíc přiřadit ke konkrétnímu dodavateli a ke každému produktu zadat katalogové číslo dodavatele (pro objednání). Pro jednotlivé knihy skladů lze zvolit způsob oceňování skladových zásob. Můžete nastavit pro celou agendu jeden ze dvou způsobů: FIFO nebo Průměrné ceny. Toto nastavení je pak výchozí pro nově zakládané knihy skladů. Lze je však změnit na úrovni konkrétní knihy.

V systému můžete určit materiál potřebný pro výrobu produktu. Při výdeji ze skladu můžete díky tomu vydávat celé produkty nebo materiál potřebný na jejich výrobu.

Zboží lze převádět mezi sklady, vydávat přímo na výdejku, nebo prostřednictvím faktury či pokladního dokladu. Naskladnění i vyskladnění lze provést i bez zadání přesných pořizovacích cen, které je možno dodatečně opravit. Sklad dále eviduje sériová čísla, umožňuje rezervace. Pomocí nabídky Zobrazení  na panelu Filtrů můžete měnit pohled na data v tabulce agendy.

Modul obsahuje agendy Sklad, Katalog a Skladové doklady. Výchozím oknem modulu je tabulka agendy Sklad.

 

Související dokumenty