Kategorie cen (Adresář)

Kategorii cen zadanou ke kontaktu v Adresáři lze měnit třemi způsoby:

  • V detailu záznamu Kontakt na kartě Obchodní vyberete předem definovanou kategorii (Číselník editace) výběrem z nabídky Výběr z nabídky pole Kategorie cen. Tento „manuální“ postup je vhodný v případě, že Kategorii cen zadáváte (měníte) jen několika Kontaktům v agendě Adresář.
  • Úpravy v tabulce agendy Adresář. Jestliže sloupec Kategorie cen v tabulce agendy nevidíte, vyberte z nabídky potřebné Zobrazení a Rozvržení  například „zobrazit vše“. Pak úpravy v tabulce povolte. V tabulce agendy ve sloupci Kategorie cen pomocí klávesnice proveďte změny - přepsáním, kopírováním, funkcí Najít a nahradit Ctrl+F. Po skončení práce zrušte funkci Povolit úpravy v tabulce agendy.
  • Hromadná aktualizace indexů. Pole Kategorie cen u Kontaktu je zahrnuta do funkce Přepočty indexů.

 

Přepočty indexů - založení nové metody pro přepočet indexu Kategorie cen

1. Seznamte se s dokumentem Hromadná aktualizace indexů.

2. Funkci spusťte z menu Agenda/Přepočty indexů...

 

Přidání metody přepočtu indexu

 

  • Použijte tlačítko Přidat...

 

Agenda l Přepočty indexů...

 

  • Vyberte index Kategorie cen.

 

3. Zadejte název nové metody přepočtu a potvrďte OK.

 

Název nové metody

 

4. V následujícím dialogu Metoda přepočtu definujete indexy (Maloobchodní, Velkoobchodní apod.), pak SQL dotaz, s jehož pomocí získáte hodnoty evidované v systému Vario k porovnání se zadanou podmínkou pro index.

 

Dialog Metody přepočtu

 

Takto můžete kontakt vyhodnocovat například podle obratu za minulý měsíc, platební morálky a automaticky jej přesunovat do jiné Kategorie cen, pokud (ne)vyhovuje zadaným podmínkám.

5. Dialogy ukončíte a hodnoty uložíte tlačítky Zavřít.

 

Hromadná aktualizace indexů

Poté je třeba z menu Agenda spustit funkci Hromadná aktualizace indexů...

 

Dialog aktualizace indexů

 

Zde v sekci -Aktualizovat- zaškrtněte položku Kategorie cen. Po klepnutí na tlačítko Dokončit systém Vario nejdříve zjistí konkrétní hodnotu pomocí dotazu SQL a dle zadané podmínky bude zákazník zařazen do určené kategorie, Vario současně zapíše název této kategorie (název Indexu) do pole Kategorie cen na kartě Obchodní záznamu Kontakt.

Vybrat metody přepočtu indexů zaškrtněte v případě, že jste metod definovali více. V dalším okně dialogu vyberte ty metody, které chcete použít pro aktualizaci indexů. Kategorizace byla dokončena.

Pokud máte výše popsaným způsobem definované metody přepočtu, můžete dialog Metody přepočtu indexů vyvolat také z detailu záznamu Kontakt, na kartě Obchodní klepnutím na Tři tečky vedle pole Kategorie cen, které otevře dialog Vyberte metodu pro přepočet indexu. Metodu označte a klepněte na tlačítko Možnosti.

 

Související dokumenty