Obecné informace o agendě Úkoly

Agenda Úkoly umožňuje centrálně prohlížet všechny úkoly, které máte zadané ve Variu. V agendě Úkoly se automaticky vytváří při instalaci agend do Varia kniha pro každou agendu, vždy se tato kniha jmenuje Úkoly pomlčka a jméno agendy.

Vario potom tyto úkoly, které se vytváří přímo na kartě Úkoly určitého záznamu, rozmístí do knih agend. Takže například úkol, který jste vytvořili v agendě Zakázky se nachází v knize Úkoly – Zakázky.

Máte také možnost zadávat k úkolu další podúkoly. Rozkliknete konkrétní úkol, přejdete na kartu Úkoly a zde zadáte k úkolu nový úkol. Tyto úkoly se zobrazují v knize Úkoly – Úkoly.

Úkoly jsou součástí všech záznamů v systému Vario. Agenda nabízí také delegování úkolů. Práva delegované osoby můžete omezit pouze na dokončení úkolu (delegovaná osoba tudíž nemůže měnit zadání).

Agenda Úkoly tedy slouží:

  • ke správě úkolů pořízených uživatelem nebo systémem
  • k zadávání vlastních úkolů (jen sobě)
  • k delegování úkolů dalším pracovníkům
  • k vytváření úkolů s vazbou na záznamy jiných agend
  • k prohlížení úkolů na kartě Úkoly
  • ke sledování splněných a nesplněných úkolů

 

Pomocí nabídky Zobrazení (na panelu nástrojů Filtry a zobrazení) můžete měnit pohled na data v tabulce agendy Úkoly.

 

Související dokumenty