Nastavení agendy Majetek neodpisovaný

Soubor majetku – založení a zařazení do evidence majetku

Než začnete používat „soubor majetku”, zkontrolujte, případně nastavte agendy Evidence majetku a Majetek neodpisovaný. Postupujte podle dokumentů Zařazení drobného majetku a Soubor majetku.

Nastavení složky záznamů agendy Majetek neodpisovaný

Pro každou agendu zvlášť lze nastavit Složka záznamů. V dialogu Možnosti Vario, v poli Složka záznamů, vyberete přednastavenou cestu nebo zapíšete vlastní cestu ke složce záznamů (viz dokument Složka pro ukládání dokumentů/záznamů).

 

Související dokumenty