Dodavatel z katalogu, cena z ceníku

Metodu zvolte, pokud vedete nákupní ceny v dodavatelských cenících.

Průvodce navrhuje objednávku pro dodavatele nastaveného na kartě produktu. Cenu počítá dle pravidel výpočtu ceníkových cen, s ohledem na platnosti ceníků, obratové ceny a nastavené jednotky dodavatele.

Zjištění dodavatele

Dodavatel se nastavuje na produktové kartě v katalogu. Používá-li produkt varianty, je možné nastavit dodavatele každé variantě produktu. Dodavatel, nastavený na variantě, má přednost před dodavatelem, nastaveným na produktu. Není-li dodavatel nastaven, do průvodce se dodavatel nenačte.

Zjištění ceny

Zjištění ceny pro položku plánu objednání se provede výběrem nejvhodnější ceny z množiny platných cen. Na cenu může mít vliv množství produktu, které má být objednáno dle plánu objednání.

Cena načtená do průvodce se vloží do objednávky jen v případě, že je způsob vložení ceny do objednávky nastaven na Cena z průvodce.

Množina platných cen (MPC)

Do množiny platných cen se zahrnou:

 1. Je-li požadavek na variantu, všechny ceníkové ceny pro variantu z ceníků dodavatele
 2. Všechny ceníkové ceny pro variantu "-" z ceníků dodavatele
 3. Je-li požadavek na variantu, všechny ceníkové ceny pro variantu z ceníků bez dodavatele
 4. Všechny ceníkové ceny pro variantu "-" z ceníků bez dodavatele
 5. Nákupní cena z katalogu

Číslo zde označuje prioritu podmnožiny, nižší číslo=vyšší priorita.

Dále se provede úprava obsahu množiny:

 • Vyloučí se všechny ceny, jejichž platnost není aktuální.
 • Vyloučí se všechny ceny z ceníků, které mají zatrženo Nepoužívat pro objednání.
 • Vyloučí se všechny ceny z ceníků, které mají zatrženo Ceny včetně DPH.
 • Pro každý prvek v MPC se nastaví předpokládané objednané množství = množství produktu z plánu objednání.
 • Pokud produkt používá balení, pro všechny ceníkové ceny, kde jednotka alternativní odpovídá existující jednotce balení, dojde k úpravě předpokládaného objednaného množství nahoru na celý násobek množství jednotky balení.

  Například pokud množství produktu objednat je 113 a v ceníku je uvedena jednotka alternativní bedna, přičemž v definici balení 1 bedna = 100 ks, předpokládané objednané množství pro daný prvek množiny je 200 ks.
   
 • Z množiny se vyloučí všechny ceníkové ceny, kde množství od > předpokládané objednané množství.
 • Každá cena se vydělí hodnotou cena za množství.

„Množství od” v ceníku se vždy zadává ve skladových jednotkách, i když je vyplněna jednotka alternativní.

Výpočet ceny

Výpočet ceny se provádí výběrem nejvhodnější ceny z množiny platných cen.

Nejprve se zjistí nejvhodnější cena pro každou podmnožinu platných cen dle následujících priorit:

 1. Vyberou se ceníkové ceny, u nichž je nejvyšší datum od.
 2. Z výsledku se vyberou ceníkové ceny, u nichž je nejnižší datum do.
 3. Z výsledku se vybere cena s nejvyšším obratem.

Ze všech podmnožin, u nichž se podařilo dle pravidel výše vyhledat cenu, se vybere cena dle priority podmnožiny, tzn. v pořadí podmnožin 1, 2, 3, 4, 5.

Předpoklady

 • Platnosti v rámci jednoho ceníku, produktu a varianty se neprolínají.
 • Platnosti v různých cenících se prolínat mohou, ale musí platit, že platnost jednoho ceníku je časovou podmnožinou platnosti druhého ceníku. Platnosti nesmí být identické (alespoň jeden z časových mantinelů musí být různý).
 • Pokud dodavatel dodává v jednotkách balení, musí být na všech ceníkových cenách dodavatele produktu uvedena stejná alternativní jednotka.

V případě porušení některého z předpokladů nebude průvodce pracovat správně.

 

Zpět na dokument