Číselníky

Nastavení naleznete v dialogu Možnosti Vario.

Číselníky

V tabulce je zobrazen seznam klíčových Číselníků systému Vario. Můžete je přidávat, přejmenovat, odstranit, upravit jejich položky nebo zjistit, ke kterým polím se vztahují a případně tyto vazby odstranit. Čtěte také o založení jednoduchého číselníku pro Množstevní rozlišení pomocí funkce "Varianty".

Střediska

Zde můžete zadat střediska pro účtování stejným způsobem jako v dialogu Možnosti předkontací v modulu Účetnictví.

Účetní-hospodářské roky

Nastavíte, jaký účetní rok používáte pro zpracování účetnictví: 

  • standardem je kalendářní rok: začíná dnem 1. 1. a končí 31. 12.
  • pokud používáte fiskální rok, nastavíte např. : 2007 začátek 1. 6. 2007, konec 31. 5. 2008

Strukturované klíče

Slouží pro konfiguraci složeného produktu nebo nákladového klíče.

Datové zdroje

  • Datovým zdrojem může být klasický seznam hodnot napsaných pod sebe do řádků. To je vhodné pro malé seznamy (do cca 1500 znaků).

Datový zdroj založený na seznamu hodnot

 

  • Datovým zdrojem může být také SQL dotaz, tedy výběr (select) z dat číselníku.

SQL dotaz pomocí výběru z Číselníku

 

  • Datovým zdrojem může být také SQL dotaz, tedy jakýkoliv výběr (select) z jiného zdroje. Například z dat jiné tabulky než číselníku.

SQL dotaz z jiného zdroje (jiné tabulky, než číselníku)

Číselníky – Datový zdroj typu SQL dotaz

Pokud jsou data Varia v SQL úložišti, vždy pomůže v zobrazeních, ale i v datových zdrojích používat tzv. passthrough variantu zápisu dotazu pro SQL.

Pokud Vario zjistí, že data jsou uložena na SQL, automaticky použije pro SQL přijatelnější verzi dotazu, kterou se již nesnaží přizpůsobit do správné syntaxe. Kromě toho – při hledání v takovémto datovém zdroji pomocí zápisu prvních písmen, dochází k automatickému použití funkce pro hledání a pro SQL úložiště je zvolena podstatně rychlejší funkce – avšak pouze v případě použití passthrough varianty.

Na příkladu níže vidíte, že může být rozdíl mezi zápisem select dotazu v případě MDB úložiště a SQL úložiště v případě výběru všech produktů katalogu začínajících písmenem a.

MDB databáze

SELECT Produkt
FROM Katalog
WHERE Produkt Like "a*"

SQL databáze

PASSTHROUGH=SELECT Produkt From Katalog WHERE Produkt Like 'a%'

MDB+SQL (Varianta fungující na obou uložištích, kdy pro SQL je automaticky zvolena Variem passthrough varianta)

SELECT Produkt
FROM Katalog
WHERE Produkt Like "a*";
PASSTHROUGH=SELECT Produkt From Katalog WHERE Produkt Like 'a%'

SQL dotaz z jiného zdroje (jiné tabulky, než číselníku)

 

Zpět na Popis dialogu Možnosti Vario.

 

Související dokumenty