Instalace a nastavení agendy Pohledávky

Obsah:

Instalace

Instalace modulu Pohledávky modifikuje datovou strukturu Varia. Před instalací důrazně doporučujeme, aby všichni uživatelé uzavřeli Vario.

Oprávnění v agendě Pohledávky

Nastavení oprávnění realizuje:

 • Administrátor Varia,
 • Specialisté dodavatele systému Vario,
 • AVP - naši partneři.

Jestliže potřebujete zamezit přístup do agendy některým uživatelům, nastavte oprávnění:

 • Použití agendy,
 • Změna nastavení agendy,
 • Úpravy záznamů.

Pokud potřebujte zabránit uživatelům v použití zobrazení a nebo tiskových formulářů, nastavte další oprávnění na úrovni zobrazenítiskových formulářů.

Typ položky v detailu záznamu Událost deníku

Do číselníku Události deníku Pohledávky v nastavení možností Vario můžete přidávat nové typy záznamů, které lze následně vybírat ze seznamu tlačítka Nový údaj do deníku nebo z nabídky pole Typ položky v detailu záznamu Událost deníku na kartě Obecné.

Záznam úprav pohledávky do Deníku událostí

Po zatržení této volby se budou do deníku Pohledávky nebo Adresář zaznamenávat změny v pohledávce.

 • možnostech agendy Pohledávky zatržítkem vyberete funkci CheckBox - Zatržítko Zaznamenávat úpravy do deníku (obr. 1).

Pokud změníte v pohledávkách na jakémkoliv dokladu údaj v polích:

 • Datum kontroly
 • Datum odsouhlasení
 • Stav pohledávky
 • Důvod nezaplacení

do deníku se vytvoří záznam (výchozí je kniha Deník – Pohledávky). Hodnoty všech polí po úpravách se zapíší do poznámky v deníku.

Pohledávky a Deník událostí

Zvolte agendu, do které se mají záznamy ukládat:

 • Pomocí nastavení Agenda pro uložení události deníku ComboBox - Nabídka (obr. 1) určíte, jestli se má používat deník událostí agendy Pohledávky nebo deník agendy Adresář. V případě použití deníku agendy Adresář jsou záznamy k upomínkám zobrazovány na kartě Deník v detailu kontaktu (Adresáře).
 • Pokud agendu nevyplníte, záznam se vytvoří do výchozí knihy Deník – Pohledávky.

Výchozí filtr pro typ události deníku

 • Kromě agendy, do které se mají záznamy ukládat, lze vybrat i výchozí typ záznamu ComboBox - Nabídka (obr. 1), který se "vyfiltruje" při otevření karty Deník v detailu pohledávky.

Pohledávky a Dokumenty

Zvolte agendu, do které se mají záznamy ukládat:

 • Pomocí nastavení Agenda pro uložení dokumentů ComboBox - Nabídka (obr. 1) určíte, jestli se má používat agenda Pohledávky nebo agenda Adresář. V případě použití agendy Adresář jsou dokumenty zobrazovány na kartě Dokumenty v detailu kontaktu (Adresáře).
 • Pokud agendu nevyplníte, záznam se vytvoří do výchozí knihy Dokumenty – Pohledávky.

Výchozí filtr pro typ dokumentu

 • Kromě agendy, do které se mají dokumenty ukládat, lze vybrat i výchozí typ záznamu ComboBox - Nabídka (obr. 1), který se "vyfiltruje" při otevření karty Dokumenty v detailu pohledávky.

Pohledávky a Úkoly

Zvolte agendu, do které se mají záznamy ukládat:

 • Pomocí nastavení Agenda pro uložení úkolů ComboBox - Nabídka (obr. 1) určíte, jestli se má používat agenda Pohledávky nebo agenda Adresář. V případě použití agendy Adresář jsou úkoly zobrazovány na kartě Úkoly v detailu kontaktu (Adresáře).
 • Pokud agendu nevyplníte, záznam se vytvoří do výchozí knihy Úkoly – Pohledávky.

Možnosti nastavení agendy Pohledávky

Obrázek 1: Možnosti nastavení agendy Pohledávky.

Změna velikosti okna Pohledávky

Změny velikosti okna tažením, resp. rozměry každé karty, se ukládají. Podrobnosti v dokumentu Změna velikosti okna a správa karet detailu záznamu.

 

Poznámka

Agenda Pohledávky nemá knihy.

 

Navazující dokumenty

 

Související dokumenty