Převod uživatelských účtů mezi SQL servery

Pokud převádíte data z jednoho SQL serveru na druhý, je potřeba zajistit i převod/znovuvytvoření uživatelských účtů SQL serveru. Jednou z možností je použití uložené procedury sp_help_revlogin, jejímž úkolem je vytvořit skript obsahující příkazy pro vytvoření uživatelských účtů na novém SQL serveru včetně jejich hesel, SID, výchozích databází a serverových rolí.

 

Tyto procedury jsou modifikovanými verzemi procedur uvedených na stránkách společnosti Microsoft:

Nad databází master stávajícího SQL Serveru spusťte skript sp_help_revlogin_20XX_20XX.sql. Skript vytvoří v databázi master dvě procedury: sp_hexadecimal a sp_help_revlogin.


1. Pro vyskriptování všech uživatelských účtů spusťte proceduru sp_help_revlogin bez parametrů.

2. Pro vyskriptování konkrétního uživatelského účtu spusťte proceduru sp_help_revlogin s parametrem @login_name.

3. Vytvořený skript (vypsaný v záložce messages podokna výsledků) spusťte na cílovém serveru, přičemž případné chyby je možno ignorovat.

Popsaný postup není nutné aplikovat při přechodu na jiný SQL Server, pokud je Vario nastaveno na používání společného uživatele v roli sysadmin pro přístup k SQL Serveru, v takovém případě stačí založit na novém serveru shodného uživatele v roli sysadmin.

 

Související dokument