Kursový rozdíl u zahraniční zálohové faktury v korunách

Vyúčtování s výpočtem kursového rozdílu probíhá ideálně správně, pokud je zálohová faktura i její platba ve stejné měně.

Průvodce zaúčtováním správně zaúčtuje kursový rozdíl i v případě, že bankovní výpis je v korunách, ale je uvedena měna položky shodná s fakturou. Předpokladem správné funkce je samozřejmě uvedení kursu položky (dialogové okno Podrobnosti položky nad řádkem úhrady zálohové faktury ve výpisu).

Pokud na korunovém výpisu nepoužíváte zadání měny, nastavte před provedením úhrady kurs na zálohové faktuře podle skutečného kursu platby. Teprve poté proveďte úhradu. Tento postup nijak nenaruší účetnictví, protože o zálohových fakturách ve Variu neúčtujeme. Nevzniknou tak žádné kursové rozdíly z úhrady zálohové faktury, ale vše se správně zúčtuje až při zaúčtování konečné faktury. V deníku pak budou tyto řádky:

  • položky faktury a DPH
  • vyúčtování zálohové platby
  • kursový rozdíl (zálohová platba proti konečné faktuře)

 

Související dokument